Courtney Barnett - Kim's Caravan
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186149
Page views in the last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Watermarks on the ceiling
I can see Jesus
And he's frowning at me.
I see a dead seal on the beach
The old man says he's "Already saved it three times this week
Guess it just wants to die?
I would wanna die too (he said)
With people putting oil into my air
But to be fair I've done my share
Guess everybody's got their different point of view."
I was driving down sun set strip
(Phillip Island, not Los Angeles)
Got me some hot chips
And a cool drink
Took a sandy seat on the shore
There's a paper on the ground
It makes my headache quite profound
As I read it out aloud
(It said) "The Great Barrier Reef it ain't so great anymore,
It's been raped beyond belief, the dredgers treat it like a whore."


Drank till I was sinking
Sank till I was thinking
That I'm thankful for this view


Drank till I was sinking
Sank till I was thinking
That I'm thankful for this view
We either think that we're invincible
Or that we are invisible
But realistically we're somewhere in between
We all think that we are nobody
But everybody is somebody else's somebody


Don't ask me what I really mean
I am just a reflection
Of what you really wanna see
So take what you want from me
So take what you want from me
So take what you want from me
So take what you want from me
So take what you want from me


Satellites on the ceiling
I can Jesus and she's smiling at me
All I wanna say is...


Views: 155

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz37500 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Vodoznaky na stropě
Vidím Ježíše
A ten se na mě mračí
Vidím mrtvého tuleně na pláži
Stařec říká, že je "Připraven zachránit ho tento týden třikrát
Hádám, že prostě chce umřít?
Taky bych chtěla zemřít (řekl)
Lidi dostávají olej do ovzduší
Ale abych byla fér, podělila jsem se
Hádám, že každý má svůj úhel pohledu"
Jela jsem k západu slunci
(Phillip Island, ne Los Angeles)
Mám pár hot brambůrků
A chlazený drink
Vzala jsem rezavé sedátko na pobřeží
Na zemi je papír
Prohlubuje mou bolest hlavy
Když ho čtu nahlas
(Je tam napsáno) "Velký bariérový útes už není tak velký
Byl vykořisťován mimo víru, bagry s ním zachází jak s děvkou"


Pila jsem, dokud jsem se netopila
Topila jsem se, dokud jsem přemýšlela
Že jsem vděčná za ten pohled


Pila jsem, dokud jsem se netopila
Topila jsem se, dokud jsem přemýšlela
Že jsem vděčná za ten pohled
Buď si myslíme, že jsme neporazitelní
Nebo že jsme neviditelní
Ale realisticky jsme někde mezi tím
Všichni si myslíme, že jsme nikdo
Ale každý je někdo pro někoho jiného


Neptej se mě, co tím doopravdy myslím
Jsem jen odraz
Toho, co opravdu chceš vidět
Tak si vezmi, co ode mě chceš
Tak si vezmi, co ode mě chceš
Tak si vezmi, co ode mě chceš
Tak si vezmi, co ode mě chceš
Tak si vezmi, co ode mě chceš


Satelity na stropě
Vidím Ježíše a ona se na mě směje
Všechno, chci říct, je...


Views: 155

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz29477(Currently displayed)
Add text here