David Bowie - Blackstar
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 329
Page views in the last 7 days: 12
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


In the villa of Ormen, in the villa of Ormen
Stands a solitary candle, ah-ah, ah-ah
In the centre of it all, in the centre of it all
Your eyes
?
On the day of execution, on the day of execution
Only women kneel and smile, ah-ah, ah-ah
At the centre of it all, at the centre of it all
Your eyes, your eyes
?
Ah-ah-ah
Ah-ah-ah
?
In the villa of Ormen, in the villa of Ormen
Stands a solitary candle, ah-ah, ah-ah
In the centre of it all, in the centre of it all
Your eyes
Ah-ah-ah
?
Something happened on the day he died
Spirit rose a metre and stepped aside
Somebody else took his place, and bravely cried
(I’m a blackstar, I’m a blackstar)
?
How many times does an angel fall?
How many people lie instead of talking tall?
He trod on sacred ground, he cried loud into the crowd
(I’m a blackstar, I’m a blackstar, I’m not a gangstar)
?
I can’t answer why (I’m a blackstar)
Just go with me (I’m not a filmstar)
I’m-a take you home (I’m a blackstar)
Take your passport and shoes (I’m not a popstar)
And your sedatives, boo (I’m a blackstar)
You’re a flash in the pan (I’m not a marvel star)
I’m the great I am (I’m a blackstar)
?
I’m a blackstar, way up, on money, I’ve got game
I see right, so wide, so open-hearted pain
I want eagles in my daydreams, diamonds in my eyes
(I’m a blackstar, I’m a blackstar)
?
Something happened on the day he died
Spirit rose a metre and stepped aside
Somebody else took his place, and bravely cried
(I’m a blackstar, I’m a star's star, I’m a blackstar)
?
I can’t answer why (I’m not a gangstar)
But I can tell you how (I’m not a flam star)
We were born upside-down (I’m a star's star)
Born the wrong way ‘round (I’m not a white star)
(I’m a blackstar, I’m not a gangstar
I’m a blackstar, I’m a blackstar
I’m not a pornstar, I’m not a wandering star
I’m a blackstar, I’m a blackstar)
?
In the villa of Ormen stands a solitary candle
Ah-ah, ah-ah
At the centre of it all, your eyes
On the day of execution, only women kneel and smile
Ah-ah, ah-ah
At the centre of it all, your eyes, your eyes
Ah-ah-ah


Views: 320

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz41998 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Ve vile Ormen, ve vile Ormen
Stojí osamělá svíce, ah-ah, ah-ah
V centru toho všeho, v centru toho všeho
Tvé oči

V den popravy, v den popravy
Jenom ženy klečí a usmívají se, ah-ah,ah-ah
V centru toho všeho,v centru toho všeho
Tvé oči, tvé oči

Ah-ah-ah
Ah-ah-ah

Ve vile Ormen, ve vile Ormen
Stojí osamělá svíce, ah-ah, ah-ah
V centru toho všeho, v centru toho všeho
Tvé oči
Ah-ah-ah

Něco se stalo v den kdy zemřel,
Duch postoupil o metr a kráčel stranou
Někdo jiný převzal jeho místo, a statečně křičel
(Jsem černá hvězda, jsem černá hvězda)

Kolikrát anděl spadne?
Kolik lidí lže místo aby mluvili vážně?
On šlapal po posvátné půdě, křičel hlasitě
do davu
(Jsem černá hvězda, jsem černá hvězda, nejsem
gangster)

Nemůžu odpovědět proč( jsem černá hvězda)
Tak pojď se mnou( nejsem filmová hvězda)
Vezmu tě domů(jsem černá hvězda)
Vem si svůj pas a boty(Nejsem popová hvězda)
A svoje sedativa,bů (jsem černá hvězda)
Jsi maso na pánvi (Nejsem zázračná hvězda)
Jsem skvělý, jsem(jsem černá hvězda)

Jsem černá hvězda, cesta nahoru, na peníze,Mám hru
Chápu přesně, tak široce, tak upřímnou bolest
Chci orly v mých denních snech,diamanty v mých očích
(Jsem černá hvězda, jsem černá hvězda)


Něco se stalo v den kdy zemřel
Duch postoupil o metr a kráčel stranou
Někdo jiný převzal jeho místo ,a statečně křičel
(Jsem černá hvězda,Jsem hvězdná hvězda, Jsem černá hvězda)

Nemůžu odpovědět proč(Já nejsem gangster)
Ale můžu vám říci jak(Nejsem filmová hvězda
Narodili jsme se vzhůru nohama(jsem hvězdná hvězda)
Zrozeni špatným směrem(nejsem bílá hvězda)
(Jsem černá hvězda, nejsem gangster
Jsem černá hvězda,Jsem černá hvězda
Nejsem porno hvězda, Nejsem potulná hvězda
Jsem černá hvězda,jsem černá hvězda)

Ve vile Ormen stojí osamělá svíce
Ah-ah,ah-ah
V centru toho všeho,tvé oči
V den popravy,jenom ženy klečí a usmívají se
Ah-ah,ah-ah
V centru toho všeho,tvé oči tvé oči
Ah-ah-ah


Views: 325

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz50399(Currently displayed)
Add text here