David Bowie - Lazarus
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 375
Page views in the last 7 days: 10
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Look up here, I'm in heaven I've got scars that can't be seen
I've got drama, can't be stolen
Everybody knows me now

Look up here, man, I'm in danger
I've got nothing left to lose
I'm so high it makes my brain whirl
Dropped my cell phone down below
Ain't that just like me?

By the time I got to New York
I was living like a king
Then I used up all my money
I was looking for your ass
This way or no way
You know, I'll be free
Just like that bluebird
Now ain't that just like me?
Oh I'll be free
Just like that bluebird
Oh I'll be free
Ain't that just like me?


Views: 370

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz87786 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Podívej se nahoru, jsem v Nebi, mám jizvy,
které nemohou být viděny
Mám drama, které nemůže být odebráno
Všichni mě teď znají

Podívej se nahoru, člověče, jsem v nebezpečí
A nemám už nic, co bych mohl ztratit
Jsem tak vysoko, že se mi z toho točí hlava
Svůj telefon jsem upustil dolů,
to jsem přesně já.

V čase, co jsem se dostal do New Yorku,
žil jsem jako král
Potom jsem vyplýtval všechny své peníze,
abych Tě našel
Touhle cestou nebo žádnou
Víš, já budu svobodný
Přesně jako ten ptáček
To jsem přesně já
Och, budu svobodný
Přesně jako ten ptáček
Och, budu svobodný
To jsem přesně já


Views: 367

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz21500(Currently displayed)
Add text here