David Bowie - LazarusWrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 232
Views in last 7 days: 10
Text and translation size:A- A A+

Sign in to add lyrics to your favorites


Look up here, I'm in heaven I've got scars that can't be seen
I've got drama, can't be stolen
Everybody knows me now

Look up here, man, I'm in danger
I've got nothing left to lose
I'm so high it makes my brain whirl
Dropped my cell phone down below
Ain't that just like me?

By the time I got to New York
I was living like a king
Then I used up all my money
I was looking for your ass
This way or no way
You know, I'll be free
Just like that bluebird
Now ain't that just like me?
Oh I'll be free
Just like that bluebird
Oh I'll be free
Ain't that just like me?


Views: 233

Please log in to vote on the quality of the song

Added 13.1.2016
Edited: 13.1.2016
All original lyrics of this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here

Sign in to add a song translation to your favorites


Podívej se nahoru, jsem v Nebi, mám jizvy,
které nemohou být viděny
Mám drama, které nemůže být odebráno
Všichni mě teď znají

Podívej se nahoru, člověče, jsem v nebezpečí
A nemám už nic, co bych mohl ztratit
Jsem tak vysoko, že se mi z toho točí hlava
Svůj telefon jsem upustil dolů,
to jsem přesně já.

V čase, co jsem se dostal do New Yorku,
žil jsem jako král
Potom jsem vyplýtval všechny své peníze,
abych Tě našel
Touhle cestou nebo žádnou
Víš, já budu svobodný
Přesně jako ten ptáček
To jsem přesně já
Och, budu svobodný
Přesně jako ten ptáček
Och, budu svobodný
To jsem přesně já


Views: 233

Please log in to vote on the translation quality of the song

Added 13.1.2016
Edited: 13.1.2016
All translations for this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here