Deuce - The One
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 42
Page views in the last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I'm supposed to be the one who brings us all together
Weak or strong, not just a song
We sing along when things go wrong
You will need me when you fall
And I'll need you when I'm wrong
Tears lead me on
They let me lead you so far
Weak or strong, I'll hold your arm

I see the sickness in the signs
The dead weight in line
Like the sickness in my mind
Homosexuals and liars
Fuck playing for reasons
Fuck playing for Jesus
Let me shine like a god, like a leader
I'll burn a hole through your cross
My souls already lost
And it's funny 'cuz they're saying 'He's hot.'
But they don't see the fucking tears that I've cried
And they don't hear me when I scream when I die
I wanna live good, I wanna live right
My insecurities are eatin' me alive
I need a friend, someone close to my heart
That'll help me through my struggles
You can help me through my times

I'm supposed to be the one who brings us all together
Weak or strong, not just a song
We sing along when things go wrong
You will need me when you fall
And I'll need you when I'm wrong
Tears lead me on
They let me lead you so far
Weak or strong, I'll hold your arm

I already found the devil, he's my best friend
He taught me how to leave, but I don't wanna end
I want a pill for every bad thought
For every chick I fucked
For every time I lost
Don't think I'm broken, 'cuz I'm not
Got milk? Got problems?
Problems is all that I got
You're looking down on a barrel of a bent pole
Take my hand, I promise that I'll go slow
When you looked too close you end up with a broke soul
'Cuz in the end it's certain where all the souls go
Maybe you can show me how to live right
And come see how it all ends wrong

I'm supposed to be the one who brings us all together
Weak or strong, not just a song
We sing along when things go wrong
You will need me when you fall
And I'll need you when I'm wrong
Tears lead me on
They let me lead you so far
Weak or strong, I'll hold your arm

I'll take you to a place so warm
Like the insides of a baby unborn
The bible keeps telling me 'Don't go!'
They don't know what I know, what?
You won't reap what I sew, what?
You won't cease when I blow, yup!
I won't leave when you go, nope!
Come with me, let us go home

I'm supposed to be the one who brings us all together
Weak or strong, not just a song
We sing along when things go wrong
You will need me when you fall
And I'll need you when I'm wrong
Tears lead me on
They let me lead you so far
Weak or strong, I'll hold your arm


Views: 495

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz37387 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Já jsem měl být ten, kdo nás svede všechny dohromady
Slabá nebo silná, není to jen píseň
Zpíváme spolu, když se věci nedaří
Budeš mě potřebovat, když spadneš
A já tě bude potřebovat, když se budu mýlit
Slzy mě vedou
Nechaly mě vést tak daleko
Slabí nebo silní, budu držet tvou ruku

Vidím nemoc ve znamení
Mrtvá váha v souladu
Stejně jako nemoci v mé mysli
Homosexuálové a lháři
Seru na hraní z důvodů
Seru na hraní pro Ježíše
Dovolte mi zářit jako bůh, jako vůdce
Vypálím díru zkrz tvůj kříž
Moje duše je už ztracena
A je to legrační, když říkají "Je tak sexy"
Ale oni nevidí ty zkurvený slzy, které jsem vybrečel
A oni mě neslyší, když křičím, když umírám
Chci žít dobře, chci žít správně
Moje nejistota mě zžírá za živa
Potřebuju přítele, někoho blízkého mému srdci
To pomůže mi v mých bojích
Pomůžeš mi v těžkých časech

Já jsem měl být ten, kdo nás svede všechny dohromady
Slabá nebo silná, není to jen píseň
Zpíváme spolu, když se věci nedaří
Budeš mě potřebovat, když spadneš
A já tě bude potřebovat, když se budu mýlit
Slzy mě vedou
Nechaly mě vést tak daleko
Slabí nebo silní, budu držet tvou ruku

Už jsem našel toho ďábla, je to můj nejlepší přítel
Naučil mě jak opouštět, ale já to nechci ukončit
Chci piluli na každou špatnou myšlenku
Na každou chick se kterou jsem vymrdal
Na všechen čas, kterej jsem ztratil
Nemyslím, že m to zlomilo, protože nezlomilo
Máš vymámeno? Máš problémy?
Problémy jsou všechno co mám
Koukáš dolů na ohnuté tyče
Vezmi mě za ruku, slibuju, že půjdu pomalu
Když budeš koukat moc zblízka, vyjdeš z toho se
zlomenou duší
Protože konec je jistý, kam všechny duše odcházej
Možná mi můžeš ukázat, jak žít správně
A přijít se podívat, jak to všechno končí špatně

Já jsem měl být ten, kdo nás svede všechny dohromady
Slabá nebo silná, není to jen píseň
Zpíváme spolu, když se věci nedaří
Budeš mě potřebovat, když spadneš
A já tě bude potřebovat, když se budu mýlit
Slzy mě vedou
Nechaly mě vést tak daleko
Slabí nebo silní, budu držet tvou ruku

Vezmu tě na horký místo
Stejně jako nitro nenarozených
Bible mi stále říká "Nechoď!"
Oni nevědí, co já vím, co?
Nebudeš využívat to, co jsem ušil, co?
Nepřestaneš, když tě sejmu, yup!
Neodejdu, když jdete, ani náhodou!
Pojď se mnou, vraťme se domů


Já jsem měl být ten, kdo nás svede všechny dohromady
Slabá nebo silná, není to jen píseň
Zpíváme spolu, když se věci nedaří
Budeš mě potřebovat, když spadneš
A já tě bude potřebovat, když se budu mýlit
Slzy mě vedou
Nechaly mě vést tak daleko
Slabí nebo silní, budu držet tvou ruku


Views: 502

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz59017(Currently displayed)
Add text here