Deuce - Walk Alone
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 39
Page views in the last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


You want my life,
you wanna take away whats mine,
but I got my rights
and I'll keep singing 'till the sun don't rise.

It's like a game for me to watch you suffer in pain,
it's my favorite thing, and I'm a do this shit 'till your slain.
You can go and ask God, even he wants you dead.
I'll put your name to shame everytime that my pen hits the paper.
Mister, "Mr. I'm the new Jonathan Davis",
who tries to rap but can't even sing,
the only time he sounds good is when he's spreading his rumors,
or filling up his beer gut with the last of his Coors.
Crap, I ain't done yet, and don't you ever compare me to you,
I'm the next Trent, your that dude workin' Pro Tools at noon
and now your chockin' 'cause your career is over for you.
I fuckin' smoked you, both you.
Don't you got something betta' to do, than tell each other who's cuter?
"Mr. Cool Dude", oh yeah, I forgot to tell you that your mom's a loose bitch,
and her two kids can suck my dick, you know who this is.

As I walk alone, I still sing for tomorrow.
Don't you forget that when I meet you there won't be no sorrow.
These streets are cold but this lonely road I follow.
I'm not scared cause I know I'm coming home tomorrow.

(Hello!) Dr. Drew says he don't like me. If he's got a problem with my penis he can fight me.
Motherfuckers think 'cause I'm on the radio they can buy me and put this asshole right beside me.
You think I'm a sit here lying? Fuck that, I ain't gonna let no psychooooo punk back.
In my city, nine milli' milli' sing it with me, I got the Truth in the Spirit, you can try and hit me.
Theres a certain magic when I spit, and only few can match it 'cause I'm right above the ceiling,
its a normal habit, thats why these people say I kill it, thank God he made a magnet to take apart these feelings.
So when you meet me, just say "Hi, how you doin'?" I don't need that other crap like "Wow, I knew how you grew up"
or you can take the other route and just say "Wow, how you blew up", but behind my back your saying "how the fuck did he do it?"

As I walk alone, I still sing for tomorrow.
Don't you forget that when I meet you there won't be no sorrow.
These streets are cold but this lonely road I follow.
I'm not scared cause I know I'm coming home tomorrow.

(Yo)
Yeah some may view me as the villain, portray me like a felon,
so my musics like a weapon, my mind is like my senses,
I know when they pretend shit, actin' like its friendship,
kiss my fuckin' necklace. Ask Joel he's my mother fuckin' witness,
and every single line I spit, I spit like I'm Tupac and shit.
Heheh, Yeah I'm still rockin' it, still walkin' it, and they ask Deuce "why you still takin' it?"

As I walk alone, I still sing for tomorrow.
Don't you forget that when I meet you there won't be no sorrow.
These streets are cold but this lonely road I follow.
I'm not scared cause I know I'm coming home tomorrow.


Views: 427

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz14908 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Chceš můj život,
chceš mi vzít, co je moje,
ale já mám svý práva
a budu zpívat, dokud slunce nepřestane vycházet.

Je to pro mě jako hra dívat se, jak trpíš v bolestech,
to je moje oblíbená věc a budu tu sra*ku dělat tak dlouho, dokud nebudeš mrtvej.
Můžeš jít a zeptat se Boha, i on chce, abys umřel
Dám tvoje jméno vstříc hanbě pokaždý, kdy se moje tužka dotkne papíru.
Pane "Pane, jsem nový Jonathan Davis",
který se pokouší rapovat, ale neumí ani zpívat,
zní dobře jen, když šíří ty svý pomluvy,
nebo když plní svůj pivní pupek posledním Coorem.
Sakra, ještě jsem neskončil a nikdy se ke mě nepčirovnávej,
Jsem ten další Trent, ty jsi ten vůl makající v Pro Tools do poledne
a teď se dusíš, protože tvoje kariéra pro tebe skončila.
Oba jsem vás, kurva, kouřil;
Nemáš na práci nic lepšího, než jim navzájem říkat, kdo je roztomilejší?
"Pane Cool Vole", oh yeah, zapomněl jsem říct, že tvoje máma je prodejná děvka,
a její 2 děti mi můžou vykouřit, ty víš, kdo to je.

Jak jdu sám, pořád zpívám pro zítřek.
Nezapomeň, že až tě tam potkám, už nebude žádný zármutek.
Tyhle ulice jsou chladné, ale ta osamělá silnice, kterou následuji.
Nebojím se, protože vím, že zítra přijdu domů.

(Čau!) Dr. Drew říká, že mě nemá rád. Jestli má problém s mím penisem, může se se mnou poprat.
Zmrdi si myslej, že když jsem v rádiu, můžou si mě koupit a nastavovat mi zadky.
Myslíš si, že tu sedím a lžu? Kurva, nenechám žádný psycho vrátit se.
V mím městě, 9 milionů zpívá se mnou, mám Pravdu v Duši, můžeš mě zkusit uhodit.
Je tu jistá magie, když se roztříštím, a jenom málo z nich mě umí poskládat, protože jsem přímo nad stropem, je to normální návyk, proto mi tito lidí říkají, že jsem to zabil, díky Bohu, že vyrobil magnet, aby odtrhl tyhle pocity.
Takže když mě potkáš, jen řekni "Čau, jak se vede?" Nepotřebuju ty ostatní kraviny jako "Wow, jak jsi ale vyrost"
nebo to můžeš vzít jinudy a jen říct " Wow, jak jsi se zvětšil" ale za zády budeš říkat "Jak to, kurva, udělal?"

Jak jdu sám, pořád zpívám pro zítřek.
Nezapomeň, že až tě tam potkám, už nebude žádný zármutek.
Tyhle ulice jsou chladné, ale ta osamělá silnice, kterou následuji.
Nebojím se, protože vím, že zítra přijdu domů.

(Yo)
Jo, někdo mě může vidět jako padoucha, vylíčit mě jako zločince,
moje hudba je jako zbraň, moje mysl je jako moje smysly,
Vím, že když předstírají hovno, chovají se jako kamarádi.
Polib můj zkurvenej náhrdelník. Zeptej se Joela, je to můj svědek,kurva,
a každá lajna, kterou tozmetám, rozmetávám jako bych byl Tupac a hovno.
Heheh, pořád to jedu, jdu a oni se ptají "Proč o tom pořád mluvíš?"

Jak jdu sám, pořád zpívám pro zítřek.
Nezapomeň, že až tě tam potkám, už nebude žádný zármutek.
Tyhle ulice jsou chladné, ale ta osamělá silnice, kterou následuji.
Nebojím se, protože vím, že zítra přijdu domů.


Views: 431

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz44715(Currently displayed)
Add text here