Disclosure - F For You (Feat. Mary J. Blige)
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186151
Page views in the last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I've been infected with restless whispers and cheats
That manifested in words and lies that you speak
I've been infected with restless whispers and cheats
That manifested in words and lies that you speak
I've been infected with restless whispers and cheats
That manifested in words and lies that you speak
I've been infected with restless whispers and cheats
That manifested in words and lies that you speak


Because I played the fool for ya
Because I played the fool for you
Because I played the fool for ya
Because I played the fool for you
Because I
Because I
Because I
Because I


Boy, your love is so beautiful
And I'll play the fool for you
Boy, your love is so beautiful
And I'll play the fool for you, babe
It makes me feel so good when you hold me tight
Always want it back
You make everything alright!
Boy, your love is so beautiful
I'll play, I'll play, I'll play the fool for you


Because I played the fool for ya
Because I played the fool for you
Because I played the fool for ya
Because I played the fool for you
Because I
Because I
Because I
Because I


Boy, your love's got me in a daze
And I'll do anything you say
Boy, your love's got me in a daze
And I'll do anything you say, baby
You give me what I need (what I need)
(Whenever you're around) You're the one
You'll always be my king, can't nobody take your crown
Boy, your love is so beautiful
I'll play, I'll play, I'll play the fool for you


Because I played the fool for ya
Because I played the fool for you
Because I played the fool for ya
Because I played the fool for you


Because I played the fool for ya
Because I played the fool for you
Because I played the fool for ya
Because I played the fool for you


I'll play, I'll play
I'll play the fool, for you babe
I'll play


Because I played the fool for ya
Because I played the fool for you
Because I played the fool for ya
Because I played the fool for you


I'll play, I'll play, I'll play
I'll play, I'll play, I'll play
I'll play, I'll play, I'll play
I'll play, baby


I'll play, I'll play, I'll play
I'll play, I'll play, I'll play
I'll play, I'll play, I'll play
I'll play, baby


I've been infected with restless whispers and cheats
That manifested in words and lies that you speak
I've been infected with restless whispers and cheats
That manifested in words and lies that you speak
I've been infected with restless whispers and cheats
That manifested in words and lies that you speak
I've been infected with restless whispers and cheats
That manifested in words and lies that you speak


Views: 145

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz53744 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Infikovali mě neklidnými šepoty a podvody
Které se projevily ve slovech a lžích, co říkáš
Infikovali mě neklidnými šepoty a podvody
Které se projevily ve slovech a lžích, co říkáš
Infikovali mě neklidnými šepoty a podvody
Které se projevily ve slovech a lžích, co říkáš
Infikovali mě neklidnými šepoty a podvody
Které se projevily ve slovech a lžích, co říkáš


Protože jsem pro tebe hrál blázna
Protože jsem pro tebe hrál blázna
Protože jsem pro tebe hrál blázna
Protože jsem pro tebe hrál blázna
Protože já
Protože já
Protože já
Protože já


Chlapče, tvá láska je tak krásná
A já budu hrát blázna pro tebe
Chlapče, tvá láska je tak krásná
A já budu hrát blázna pro tebe, zlato
Dělá mi to dobře, když mě držíš blízko u tebe
Chci to vždycky spátky
Uděláš všechno dobře
Chlapče, tvá láska je tak krásná
Budu hrát, budu hrát, budu hrát blázna pro tebe


Protože jsem pro tebe hrál blázna
Protože jsem pro tebe hrál blázna
Protože jsem pro tebe hrál blázna
Protože jsem pro tebe hrál blázna
Protože já
Protože já
Protože já
Protože já


Chlapče, tvá láska mně přivádí do omámení
A já udělám všechno co řekneš
Chlapče, tvá láska mně přivádí do omámení
A já udělám všechno co řekneš, zlato
Dáváš mi to co potřebuji (co potřebuji)
(Kdykoli si naokolo) Jsi jeďiný
Vždy budeš můj král, nikdo nesebere tvou korunu
Chlapče, tvá láska je tak krásná
Budu hrát, budu hrát, budu hrát blázna pro tebe


Protože jsem pro tebe hrál blázna
Protože jsem pro tebe hrál blázna
Protože jsem pro tebe hrál blázna
Protože jsem pro tebe hrál blázna


Protože jsem pro tebe hrál blázna
Protože jsem pro tebe hrál blázna
Protože jsem pro tebe hrál blázna
Protože jsem pro tebe hrál blázna


Budu hrát, budu hrát
Budu hrát blázna, pro tebe zlato
Budu hrát


Protože jsem pro tebe hrál blázna
Protože jsem pro tebe hrál blázna
Protože jsem pro tebe hrál blázna
Protože jsem pro tebe hrál blázna


Budu hrát, budu hrát, budu hrát
Budu hrát, budu hrát, budu hrát
Budu hrát, budu hrát, budu hrát
Budu hrát, zlato


Budu hrát, budu hrát, budu hrát
Budu hrát, budu hrát, budu hrát
Budu hrát, budu hrát, budu hrát
Budu hrát, zlato


Infikovali mě neklidnými šepoty a podvody
Které se projevily ve slovech a lžích, co říkáš
Infikovali mě neklidnými šepoty a podvody
Které se projevily ve slovech a lžích, co říkáš
Infikovali mě neklidnými šepoty a podvody
Které se projevily ve slovech a lžích, co říkáš
Infikovali mě neklidnými šepoty a podvody
Které se projevily ve slovech a lžích, co říká


Views: 147

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz9256(Currently displayed)
Add text here