Disclosure - Jaded
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186104
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Your words give you away
Be careful how you say my name
Step back, refrain
Be honest and you'll save some face
Cause you're fading
Don't mistake me for a fool
The game you play has changed


Take a look at yourself and the stories you tell
Does the truth weigh on your mind?
Tell me what did it cost when the moment was lost
Is this how you survive?


Why, oh why do you have to lie?
What are you afraid of?
We know what you're made of
Now your time has passed you by
You've already made it
There's no need to chase it
So get up, so get up and save it
Cause enough is enough, you're jaded
Golden years left you behind
You cannot replace them
Face it or erase them
You cannot replace them
Face it or you'll raise them
You cannot replace them
Face it or you'll raise them
You cannot replace them


The gospel that you preach
Is poisonous beyond belief
But still, you'll reach
Be careful of the truth
My speak, it's amazing
When it's there in black and white for all to see
We sow and you reap


Take a look at yourself and the stories you tell
Does the truth weigh on your mind?
Tell me what did it cost when the moment was lost
Is this how you survive?


Why, oh why do you have to lie?
What are you afraid of?
We know what you're made of
Now your time has passed you by
You've already made it
There's no need to chase it
So get up, so get up and save it
Cause enough is enough, you're jaded
Golden years left you behind
You cannot replace them
Face it or you'll raise them
You cannot replace them
Face it or you'll raise them
So get up, so get up and save it
Cause enough is enough, you're jaded
Your own peers left you behind
You cannot replace them
Face it or you'll raise them
You cannot replace them


Views: 224

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz68874 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Tvoje slova tě nesou pryč
Dávej si pozor, jak vyslovuješ mé jméno
Couvni, zadrž
Buď upřímná a neztratíš svou tvář
Protože se ztrácíš
Nepleť si mě s hlupákem
Ta hra, kterou hraješ, se změnila


Podívej se na sebe a ty historky, které vyprávíš
Má v tvé mysli pravda nějakou váhu?
Řekni mi, co tě to stálo, když ta možnost byla ztracena
Takhle ty přežíváš?


Proč, tak proč jsi musela lhát?
Čeho se bojíš?
My víme, co jsi zač
A teď tvůj čas prosvištěl kolem tebe
Už jsi to zvládla
Nemusíš to dohánět
Tak vstaň, vstaň a zachraň to
Protože co je moc, to je moc, jsi z toho otrávená
Nejlepší léta jsi nechala za sebou
Nemůžeš je nahradit
Čel tomu, nebo se toho zbav
Nemůžeš je nahradit
Čel tomu, nebo se toho zbav
Nemůžeš je nahradit
Čel tomu, nebo se toho zbav
Nemůžeš je nahradit


Evangelium, které jsi kázala
Je k nevíře jedovaté
Ale přesto, dosáhneš toho
S pravdou buď opatrná
Má řeč - je to úžasné
Když je to tu černé na bílém všem na očích
Sklízíme, co jsi zasela


Podívej se na sebe a ty historky, které vyprávíš
Má v tvé mysli pravda nějakou váhu?
Řekni mi, co tě to stálo, když ta možnost byla ztracena
Takhle ty přežíváš?


Proč, tak proč jsi musela lhát?
Čeho se bojíš?
My víme, co jsi zač
A teď tvůj čas prosvištěl kolem tebe
Už jsi to zvládla
Nemusíš to dohánět
Tak vstaň, vstaň a zachraň to
Protože co je moc, to je moc, jsi z toho otrávená
Nejlepší léta jsi nechala za sebou
Nemůžeš je nahradit
Čel tomu, nebo se toho zbav
Nemůžeš je nahradit
Čel tomu, nebo se toho zbav
Tak vstaň, vstaň a zachraň to
Protože co je moc, to je moc, jsi z toho otrávená
Vlastní druzi tě nechali za sebou
Nemůžeš je nahradit
Čel tomu, nebo je pozvedneš
Nemůžeš je nahradit


Views: 226

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz31568(Currently displayed)
Add text here