Dj Sammy - Fly On The Wings Of Love
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186226
Page views in the last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Fly on the wings of love
Fly baby fly
Reaching the stars above
Touching the sky


Fly on the wings of love
Fly baby fly
Reaching the stars above
Touching the sky


In the summers night
When the moon shines bright
feeling love forever


And the heat is on
When the dayligt"s gone
still happy toghether


There"s just one more thing i like to add
She"s the greatest love I"ve ever had


Fly on the wings of love
Fly baby fly
Reaching the stars above
Touching the sky


And as time goes by
There"s a lot to try
And I"m feeling lucky
(Woah yeah)
In the softest sand
Smiling hand in hand
Love is all around me


There"s just one more thing i like to add
She"s the greatest love I"ve ever had


Fly on the wings of love
Fly baby fly
Reaching the stars above
Touching the sky


If you just fly
Fly on the wings of love
Reaching the stars above
Touching the sky


Views: 240

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz69148 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Leť na křídlech lásky
Leť zlato leť
Dostávání se ke hvězdám na hoře
Dotékání se nebe


Leť na křídlech lásky
Leť zlato leť
Dostávání se ke hvězdám na hoře
Dotékání se nebe


V letní noci
Když měsíc zářivě svítí
Cítím lásku navždy


Je horko
Když je denní světlo pryč
Pořád šťastní spolu


Je zde pouze jedna věc kterou bych rád dodal
Ona je ta největší láska kterou jsem kdy měl


Leť na křídlech lásky
Leť zlato leť
Dostávání se ke hvězdám na hoře
Dotékání se nebe


A když čas utíká
Je toho hodně ke zkoušení
A já se cítím šťastný
(oh jé)
V nejměkčím písku
Smějíc se ruka v ruce
Láska je všude kolem mě


Je zde pouze jedna věc kterou bych rád dodal
Ona je ta největší láska kterou jsem kdy měl


Leť na křídlech lásky
Leť zlato leť
Dostávání se ke hvězdám na hoře
Dotékání se nebe


Kdybys pouze vzlétnul
Leť na křídlech lásky
Dostal by ses ke hvězdám na hoře
Dotknul by ses nebe


Views: 253

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz42797(Currently displayed)
Add text here