Dj Sammy - Walk On Water
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186226
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


There was a time
When nothing would last
There was a time
I held on to the past


I would walk on water
Just to be with you
Walk on water
Just to be with you
Split the ocean
Cross the sea
Walk on water
If you believe


There was a time
I lost my faith
There was a time
I could only hate


You are my shepherd
You are my guide
I follow your dark eyes
Right into the night
You are my savior
You took control
You came and touched my soul


I would walk on water
Just to be with you
Walk on water
Just to be with you
Split the ocean
Cross the sea
Walk on water
If you believe


There was a time
When nothing would last
There was a time
I held on to the past


You are my shepherd
You are my guide
I follow your dark eyes
Right into the night
You are my savior
You took control
You came and touched my soul


But why are you still overshadowed by a doubt
If only you could see the love that carries me


I would walk on water
Just to be with you
Walk on water
Just to be with you
Split the ocean
Cross the sea
Walk on water
If you believe


I would walk on water
Just to be with you
Walk on water
Just to be with you
Split the ocean
Cross the sea
Walk on water
If you believe


I would walk on water
Just to be with you
Walk on water
Just to be with you
Split the ocean
Cross the sea
Walk on water
If you believe


Views: 258

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz41034 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Byl čas,
kdy by nic netrvalo
Byl čas,
Kdy jsem se držela minulosti.


Chtěla bych chodit po vodě
Jen abych byla s tebou
Chodit po vodě
Jen abych byla s tebou
Rozdělit oceán
Přejít napříč mořem
Chodit po vodě
Pokud věříš


Byl čas
kdy jsem ztratila víru
Byl čas
kdy jsem uměla jen nenávidět


Jsi můj pastýř,
Jsi můj průvodce
Následuju tvé tmavé oči
Přímo do noci
Jsi můj zachránce
Přišel jsi a dotkl ses mé duše


Chtěla bych chodit po vodě
Jen abych byla s tebou
Chodit po vodě
Jen abych byla s tebou
Rozdělit oceán
Přejít napříč mořem
Chodit po vodě
Pokud věříš


Byl čas,
kdy nic netrvalo
Byl čas,
Kdy jsem se držela minulosti.


Jsi můj pastýř,
Jsi můj průvodce
Následuju tvé tmavé oči
Přímo do noci
Jsi můj zachránce
Přišel jsi a dotkl ses mé duše


Ale proč jsi stále zastíněn pochybami
Kdybys jen mohl vidět lásku, která mě nese


Chtěla bych chodit po vodě
Jen abych byla s tebou
Chodit po vodě
Jen abych byla s tebou
Rozdělit oceán
Přejít napříč mořem
Chodit po vodě
Pokud věříš


Chtěla bych chodit po vodě
Jen abych byla s tebou
Chodit po vodě
Jen abych byla s tebou
Rozdělit oceán
Přejít napříč mořem
Chodit po vodě
Pokud věříš


Chtěla bych chodit po vodě
Jen abych byla s tebou
Chodit po vodě
Jen abych byla s tebou
Rozdělit oceán
Přejít napříč mořem
Chodit po vodě
Pokud věříš


Views: 268

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz73930(Currently displayed)
Add text here