Echosmith - Surround You
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186047
Page views in the last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I search valleys and mountaintops
Rolling hills and ticking clocks
Were all I heard all that sound
Never thought love could be found
(love [x4])


I kept passing by every sign
Hoping one day I'd make you mine
We'd be laughing side by side
Darling, I'm thrilled to have you
By my side


Wherever you are
Whenever you need me
Just crawl in my arms
Oh and I'll hold you beside me


I want my love to surround you
I want my love to surround you
And I'll just sing it out
I want my love to surround you


I search valleys and mountaintops
Rolling hills and ticking clocks
Were all I heard all that sound
Never thought love could be found


Views: 129

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz5765 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Prohledávám údolí a vrcholky hor
Kopce a tikající hodiny
Byly všechno, co jsem slyšela, všechen ten zvuk
Nikdy jsem si nemyslela, že můžu najít lásku
(láska [x4])


Pořád procházím kolem každého znamení
V naději, že jednoho dne budeš má
Smáli bychom se bok po boku
Zlato, jsem nadšená, že tě mám
Po mém boku


Kdekoli jsi
Kdykoli mě budeš potřebovat
Jen vlez do mého náručí
Oh a já tě budu držet vedle sebe


Chci, aby tě má láska obklopila
Chci, aby tě má láska obklopila
A vyzpívám to do světa
Chci, aby tě má láska obklopila


Prohledávám údolí a vrcholky hor
Kopce a tikající hodiny
Byly všechno, co jsem slyšel, všechen ten zvuk
Nikdy jsem si nemyslela, že můžu najít lásku


Views: 129

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz72140(Currently displayed)
Add text here