Ed Sheeran - Food Revolution Day (Ft. Jamie Oliver Hugh Jackman More)
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186518
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


My name is Jamie Oliver I am here to say
I wanna talk about food revolution day
Half the world are starving with too little to eat
and the other half, people die from being obese
How people live the longest is they grow and they cook
Learn recipes from your parents or books
If you haven´t got a clue about the mess that we´re in
The answer is here in the words that we sing


We want a Revolution
Feed kids right for their stomach and mind
A Revolution
They deserve a better future but some people are blind
A Revolution
Educate the nations with a song with a vision
A Revolution
Do the right thing and sign the petition


The people in charge aren´t getting it right
Politicians don´t know and now they need to shed life light
Don´t rely on the goverment to fix this planet
No country in the world has ever won this fight
We are the only ones who can save our lifes
Click the link below for the petition to sign
It doesnt take time so you need to just bare it
Do the right thing
Sign it, share it


Revolution
We want a Revolution
Feed kids right for their stomach and mind
A Revolution
They deserve a better future but some people are blind
A Revolution
Educate the nations with a song with a vision
A Revolution
Come on everybody
Do the right thing and sign the petition


We all have a friend
Someone who is there from the start to the end
Someone who is there for the good times
And the worst of it too and guess what
That person is you
So from now on when you wake up the first thing that you do
Make yourself a promise that you eat better food
We better do what we can
Is better to reach somebody
Cuz you only get one body


We need a Revolution not evolution
Think about nutrition


This is revolution
We need a revolution
Do the right thing sign the petition


Views: 621

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz92199 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Moje jméno je Jamie Oliver a jsem tady, abych řekl
Chci mluvit o revoluci v jídle
Polovina světa hladoví, protože mají málo jídla
Druhá polovina světa, lidé umírají, protože jsou obézní
Lidé žijí dlouho, protože rostou a vaří
Nauč se recepty od rodičů nebo z knih
Pokud netušíš, o tom, v jak velkém jsme průšvihu
Odpověď najdeš tady, ve slovech, které zpíváme


Chceme revoluci
Krmte děti správně, kvůli jejich žaludkům i myslím
Revoluce
Zaslouží si lepší budoucnost, ale někteří lidé jsou slepí
Revoluce
Naučte to národy s písní s vizí
Revoluce
Udělej správnou věc, podepiš petici


Lidé ve vedení to nechápou
Politici to nevědí a nyní to musí osvětlit
Nespoléhej se na vládu, že spraví planetu
Žádná země na světě nevyhrála tenhle boj
Jen my můžeme zachránit naše životy
Klikni na odkaz dole, abys podepsal petici
Nevezme ti to čas, takže to prostě překousni
Udělej správnou věc
Podepiš to, sdílej to


Revoluce
Chceme revoluci
Krmte děti správně, kvůli jejich žaludkům i myslím
Revoluce
Zaslouží si lepší budoucnost, ale někteří lidé jsou slepí
Revoluce
Naučte to národy s písní s vizí
Revoluce
No tak, všichni
Udělej správnou věc, podepiš petici


Všichni máme přítele
Někoho, kdo je tady od začátku do konce
Někoho, kdo je tady v dobrých časech
A v těch nejhorších také a hádej co
Ten člověk jsi ty
Takže od teď, jakmile se ráno probudíš, první věc, kterou uděláš
Slib si, že budeš jíst lepší jídlo
Nejlepší bude když uděláme, co můžeme
Je lepší obrátit se na někoho
Protože dostaneš jen jedno tělo


Potřebujeme revoluci ne evoluci
Mysli na výživu


Tohle je revoluce
Potřebujeme revoluci
Udělej správnou věc, podepiš tu petici


Views: 622

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz42518(Currently displayed)
Add text here