Editors - A Bird Of Prey
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186158
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Every lie you've ever been told
The greatest story ever told
The circling bird of prey
Above a church on a Sunday


I wrap myself in you
A little something that I can cling to
Oh, there you are, my love
There you are, my love


Rain down through my hands
Scream out like children
My heart is a church bell ringing


You are a shiver
The gold and the silver
My heart is a church bell ringing


Every lie you've ever been told
The greatest story ever told
The circling bird of prey
Above a church on a Sunday


Rain down through my hands
Scream out like children
My heart is a church bell ringing


You are a shiver
The gold and the silver
My heart is a church bell ringing
To the birds


Views: 198

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz78195 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Každá lež, kterou jsi kdy řekla,
Nejlepší příběh ze všech,
Je kroužení dravých ptáků,
Nad kostelem v neděli.


Zabalím se do tebe,
Malá věc, které se mohu držet,
Oh, tady jsi, má lásko,
Tady jsi, má lásko.


Déšť padá skrz mé ruce,
Křičí jako děti,
Mé srdce je zvonící kostelní zvon.


Jsi mrazení v zádech,
Zlato a stříbro,
Mé srdce je zvonící kostelní zvon.


Každá lež, kterou jsi kdy řekla,
Nejlepší příběh ze všech,
Je kroužení dravých ptáků,
Nad kostelem v neděli.


Déšť padá skrz mé ruce,
Křičí jako děti,
Mé srdce je zvonící kostelní zvon.


Jsi mrazení v zádech,
Zlato a stříbro,
Mé srdce je kostelní zvon zvonící
Ptákům.


Views: 199

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz913(Currently displayed)
Add text here