Editors - Bones
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186108
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


How can you always be late for your arrival?
You know I'd forgive you every single time


Retreat, retreat
I've fallen at the low tide
Oh retreat, retreat
And meet me by the quayside


In the end all you can hope for
Is the love you felt to equal the pain you've gone through


Are your eyes showing off for mine
Your face in my hands is everything good I need


The system's put in place, put there to protect us
For you I'd throw a lifeline every time


Oh Retreat, retreat
I've fallen at the low tide
Now retreat, retreat
And meet me by the quayside


In the end all you can hope for
Is the love you felt to equal the pain you've gone through


Are your eyes showing off for mine
Your face in my hands is everything good I need


Bones, starved of flesh
Surround your aching heart
Full of love


Oh bones, starved of flesh
Surround your aching heart
Full of love


Bones, starved of flesh
Surround your aching heart


Bones


Oh bones


I watch as your eyes show off for mine
I watch as your eyes show off
I watch as your eyes show off for mine
I watch as your eyes show off


Views: 144

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz68793 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Jak se můžeš opozdit na svůj příjezd?
Víš, že bych ti pokaždé opustil


Ustup, ustup
Spadl jsem do odlivu
Oh, ustup, ustup
Setkáme se na nábřeží


Vše, pro co můžeš na konci doufat
je láska, cítila jsi stejně, když sis prošla bolestí


Předvádíš se přede mnou
Tvoje tvář v mých rukou, je všechno dobré, co potřebuju


Systém je vložen na místě, vlož ho tam, aby nás chránil
Tobě bych pokaždé hodil záchranné lano


Oh, ustup, ustup
Spadl jsem do odlivu
Teď ustup, ustup
Setkáme se na nábřeží


Vše, pro co můžeš na konci doufat
je láska, cítila jsi stejně, když sis prošla bolestí


Předvádíš se přede mnou
Tvoje tvář v mých rukou, je všechno dobré, co potřebuju


Kosti, hladovějící z masa
Obklopují tvé bolavé srdce
plné lásky


Kosti, hladovějící z masa
Obklopují tvé bolavé srdce
plné lásky


Kosti, hladovějící z masa
Obklopují tvé bolavé srdce


Kosti


Oh, kosti


Sleduju jak se přede mnou předvádíš
Sleduju jak se předvádíš
Sleduju jak se přede mnou předvádíš
Sleduju jak se předvádíš


Views: 144

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz88007(Currently displayed)
Add text here