Ellie Goulding - Something In The Way You MoveWrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 464
Views in last 7 days: 6
Text and translation size:A- A A+

Sign in to add lyrics to your favorites


It's the strangest feeling
Feeling this way for you
There's something in the way you move
Something in the way you move
With you I’m never healing
It’s heartache through and through
There's something in the way you move
I don’t know what it is you do
Not one bone in your body good enough for me
But this heart is open, bloodstain on my sleeve
When our eyes meet, I can only see the end
But tonight I'm here, yours again

But tonight I'm gonna lose it all
Playing with fire, I was the first to fall
Heart is sinking like a cannonball
Baby, kill it, what you waiting for?

Something in the way you move
There's something in the way you do it
Something in the way you move
There's something in the way you move
Something in the way you do it
Something in the way you move

There's an evil night air, the stars don't shine tonight, (night)
There's something in the way you do
There's something in the way you
Push me closer, further
Break me just enough
Your lies always seem so true
There's nothing left for me to lose
There's not one thing I can do to change your ways
But I can't sit back and take the lonely days
When our eyes meet, I can only see the end
And tonight the rain pours again

But tonight I'm gonna lose it all
Playing with fire, I was the first to fall
Heart is sinking like a cannonball
Baby, kill it, what you waiting for?

Something in the way you move
There's something in the way you do it
Something in the way you move
There's something in the way you move
Something in the way you do it
Something in the way you move

But tonight I'm gonna lose it all
Playing with fire, I was the first to fall
Heart is sinking like a cannonball
Baby, kill it, what you waiting for?

Something in the way you move
There's something in the way you do it
Something in the way you move
There's something in the way you move
Something in the way you do it
Something in the way you move


Views: 464

Please log in to vote on the quality of the song

Added 29.1.2016
Edited: 29.1.2016
All original lyrics of this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here

Sign in to add a song translation to your favorites


Je to ten nejdivnější pocit
Cítit se tak kvůli tobě
Je to něco ve způsobu jakým se pohybuješ
Něco ve způsobu jakým se pohybuješ
S tebou se nikdy nehojím
Je to zármutek skrz naskrz
Je to něco ve způsobu jakým se pohybuješ
Nevím co to je, to co děláš
Ani jedna kost v tvém těle pro mě není dost dobrá
Ale tohle srdce je otevřené, krvavá skvrna na mém rukávu
Když se naše oči střetnou, vidím jen konec
Ale dnes v noci jsem tu, opět tvá

Ale dnes v noci to všechno ztratím
Hra s ohněm, padla jsem jako první
Srdce se potápí jako dělová koule
Zlato, zabij to, na co čekáš?

Něco ve způsobu jakým se pohybuješ
Je to něco ve způsobu jakým to děláš
Něco ve způsobu jakým se pohybuješ
Je to něco ve způsobu jakým se pohybuješ
Něco ve způsobu jakým to děláš
Něco ve způsobu jakým se pohybuješ

Je tu zlý noční vzduch, hvězdy dnes v noci nezáří
Je to něco ve způsobu jakým to děláš
Je to něco ve způsobu jakým mě
Přitiskneš blíž, dál
Zlomil jsi mě dostatečně
Tvé lži se vždy zdají tak pravdivé
Už nemám co ztratit
Není nic co bych mohla udělat abych změnila tvoje způsoby
Ale nemůžu sedět a přijímat osamělé dny
Když se naše oči střetnou, vidím jen konec
A dnes v noci opět prší

Ale dnes v noci to všechno ztratím
Hra s ohněm, padla jsem jako první
Srdce se potápí jako dělová koule
Zlato, zabij to, na co čekáš?

Něco ve způsobu jakým se pohybuješ
Je to něco ve způsobu jakým to děláš
Něco ve způsobu jakým se pohybuješ
Je to něco ve způsobu jakým se pohybuješ
Něco ve způsobu jakým to děláš
Něco ve způsobu jakým se pohybuješ

Ale dnes v noci to všechno ztratím
Hra s ohněm, padla jsem jako první
Srdce se potápí jako dělová koule
Zlato, zabij to, na co čekáš?

Něco ve způsobu jakým se pohybuješ
Je to něco ve způsobu jakým to děláš
Něco ve způsobu jakým se pohybuješ
Je to něco ve způsobu jakým se pohybuješ
Něco ve způsobu jakým to děláš
Něco ve způsobu jakým se pohybuješ


Views: 464

Please log in to vote on the translation quality of the song

Added 29.1.2016
Edited: 29.1.2016
All translations for this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here