Era Istrefi - Bonbon (English Version)
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186019
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I'm Era
I'm Era and I'm coming for the light


All or nothing, now or never
Coming straight from the KO
and my heart know the way- oh
Never get in my way- oh
Sun e bon sun e bon
Sun e bon sun e bonbon
Bonbon, I know what you want, want


Bonbon, but you wanna taste it
bonbon, but you wanna taste it
I know what you want, want, want
Bonbon, can you get it done, done
Bonbon, but you wanna taste it
Bonbon, my sip will get you wasted
I know what you want, want, want


Nice to, nice to meet ya
Mister, I'ma teach ya
King but you met your first queen, ya
Nice to, nice to meet ya
Mister, I'mma teach ya
King but you met your first queen, ya


Sunday night, I put a light
in my blunt right
Spending dough 'till we all go broke
That is our M.O, let it go
If you wanna ride, gonna be alright


Bounce to the rhythm,
while we pour some more
Cause my time, has come
and I'm bossin'
Them wanna flex with us


Cause we higher than limit, high on and mellow
Ooh, all the lines we crossin'
Ooh, the drama we be causin'
So sick like we got that flu
I'ma switch up,
my hair turn blue


Nice to, nice to meet ya
Mister, I'ma teach ya
King, but you met your first queen, ya
Nice, nice to meet ya
Mister I'ma teach ya
King, but you met your first queen, ya


I'ma let you out here
if you cross the seas,
if you wanna melt
you gotta heat the freeze
Nothing's sweet like my honey
that you'll have to lick,
before you can taste.


Views: 210

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz25316 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Jsem Era
Jsem Era a přicházím na světlo


Všechno nebo nic, teď nebo nikdy
Přicházejíce přímo z KO
A moje srdce zná cestu - oh
Nikdy mi nechoď do cesty
Nemůžeš to udělat, nemůžeš
Nemůžeš to udělat, nemůžeš
Bonbon, vím, co chceš, chceš


Bonbon, ale ty ho chceš ochutnat
Bonbon, ale ty ho chceš ochutnat
Vím, co chceš, chceš, chceš
Bonbon, můžeš to dodělat, dodělat
Bonbon, ale ty ho chceš ochutnat
Bonbon, mé usrknutí tě udělá zbytečným
Vím, co chceš, chceš, chceš


Ráda, ráda tě poznávám
Pane, budu tě učit
Král, ale potkáváš první královnu
Ráda, ráda tě poznávám
Pane, budu tě učit
Král, ale potkáváš první královnu


Nedělní noc, dávám světlo
Do mého tupého práva
Trávící těsto, než budeme na mizině
Tohle je naše M.O, nech to být
Pokud chceš jet, bude to v pořádku


Odrážej se do rytmu
Zatímco si naléváme o něco víc
Protože můj čas přišel
A velím
Chtějí se napínat s námi


Protože jsme nad limitem, vysoko a jemně
Ooh, všechny čáry překračujeme
Ooh, drama které způsobujeme
Je nám zle jako bychom měli rýmu
Jsem zapnutá
Moje vlasy jsou modré


Ráda, ráda tě poznávám
Pane, budu tě učit
Král, ale potkáváš první královnu
Ráda, ráda tě poznávám
Pane, budu tě učit
Král, ale potkáváš první královnu


Nechám tě odsud odejít
Pokud křížíš moře
Pokud chceš roztát
Musíš nažhavit mráz
Nic není sladší než med
Který budeš muset lízat
Než ho ochutnáš


Views: 210

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz44610(Currently displayed)
Add text here