Erasure - A Little Respect
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 83
Page views in the last 7 days: 4
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I try to discover
A little something to make me sweeter
Oh baby refrain from breaking my heart
Im so in love with you
Ill be forever blue
That you give me no reason
Why youre making me work so hard


That you give me no
That you give me no
That you give me no
That you give me no


Soul, I hear you calling
Oh baby please give a little respect to me


And if I should falter
Would you open your arms out to me
We can make love not war
And live at peace in our hearts
Im so in love with you
Ill be forever blue
What religion or reason
Could drive a man to forsake his lover


Dont you tell me no
Dont you tell me no
Dont you tell me no
Dont you tell me no


Soul, I hear you calling
Oh baby please give a little respect to me


Im so in love with you
Ill be forever blue
That you give me no reason
You know youre making me work so hard


That you give me no
That you give me no
That you give me no
That you give me no


Soul, I hear you calling
Oh baby please give a little respect to me


Soul, I hear you calling
Oh baby please give a little respect to me


Views: 83

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz3074 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Zkouším objevit
to malé něco, co by mě rozněžnělo
oh zlato, zdrž se zlomení mého srdce
jsem do tebe tak zamilovaný
navždy budu smutný,
že mi nedáváš důvod
proč se kvůli tobě tak moc snažím


Že mi nedáváš
že mi nedáváš
že mi nedáváš
že mi nedáváš duši


Slyším tě volat
oh zlato, prosím, trošku si mě važ


A i kdybych váhal
otevřela bys mi svou náruč?
můžeme se milovat, ne spolu válčit
a žít s klidem v našich srdcích
jsem do tebe tak zamilovaný
navždy budu smutný
která víra nebo důvod
by mohl muže donutit k opuštění své milenky


Neřekni mi ne
Neřekni mi ne
Neřekni mi ne
Neřekni mi ne


Duše, slyším tě volat
oh zlato, prosím, trošku si mě važ


Jsem do tebe tak zamilovaný
navždy budu smutný,
že mi nedáváš žádný důvod
ty víš, že se kvůli tobě tak moc snažím


Že mi nedáváš
že mi nedáváš
že mi nedáváš
že mi nedáváš duši


Slyším tě volat
oh zlato, prosím, trošku si mě važ


Duše, slyším tě volat
oh zlato, prosím, trošku si mě važ


Views: 85

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz55261(Currently displayed)
Add text here