Eric Carmen - All By Myself
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 28
Views in last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


When I was young
I never needed anyone
And making love was just for fun
Those days are gone
Livin' alone
I think of all the friends I've known
When I dial the telephone
Nobody's home


All by myself
Don't wanna be
All by myself
Anymore
All by myself
Don't wanna be
All by myself
Anymore


Hard to be sure
Sometimes I feel so insecure
And loves so distant and obscure
Remains the cure


All by myself
Don't wanna be
All by myself
Anymore
All by myself
Don't wanna live
All by myself
Anymore


When I was young
I never needed anyone
And making love was just for fun
Those days are gone


All by myself
Don't wanna be
All by myself
Anymore
All by myself
Don't wanna live
Oh
Don't wanna live
By myself, by myself
Anymore
By myself
Anymore
Oh
All by myself
Don't wanna live
I never, never, never
Needed anyone


Views: 29

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz31373 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Když jsem byl mladý
Nikdy jsem nikoho nepotřeboval
A milování bylo jen zábavou
Ty dny jsou pryč
Žiju sám
Myslím na všechny přátele, které znám
Když vytočím telefon
Nikdo není doma


Pořád sám
Nechci být
Pořád sám
Již ne
Pořád sám
Nechci být
Pořád sám
Již ne


Je těžké být si jistý
Občas se cítím tak nejistý
A lásky tak vzdálené a nejasné
Zbývá lék


Pořád sám
Nechci být
Pořád sám
Již ne
Pořád sám
Nechci žít
Pořád sám
Již ne


Když jsem byl mladý
Nikdy jsem nikoho nepotřeboval
A milování bylo jen zábavou
Ty dny jsou pryč


Pořád sám
Nechci být
Pořád sám
Již ne
Pořád sám
Nechci žít
Oh
Nechci žít
Sám, sám
Již ne
Sám
Již ne
Oh
Pořád sám
Nechci žít
Já nikdy, nikdy, nikdy
Nikoho nepotřeboval


Views: 29

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz36731(Currently displayed)
Add text here