Falling In Reverse - Born To Lead
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186098
Page views in the last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Don't waste your time
It will never work
Don't try and fight,
it only makes it worse
And I will never be
the one you can defeat
Believe in me
'cause I was born to lead


I'm on your side,
don't ever believe
Don't let anybody tell you
You cannot achieve your dreams
What are you fighting for?
Let down your guard
Lift up your arms
so look to the sky and be thankful you're here
The man in the mirror's the one that you fear
the most
And just like a ghost
You'll escape your fate
You must not lose your hope


To be the last one standing up
and when that day comes
They'll know what you're about


Don't waste your time
'Cause it will never work
don't try and fight,
it only makes it worse
and I will never be
the one you can defeat
Believe in me
'cause I was born to lead


I've got your back,
so fuck what they say
The hate that they show,
don't enable your strength
Don't stray,
stand up and fight
Run from the answers,
No break or words, just fight
Fuck the ones that are holding you down,
Open your eyes,
you're wearing the crown,
You are the reason that demons exist
So burn off your face
'Cause I wont miss how you go


To be the last one standing up
And when that day comes
They'll know what you're about


Don't waste your time,
cause it will never work
don't try and fight
it only makes it worse
and I will never be
the one you can defeat
Believe in me
'cause I was born to lead


The camera's going to show them what you're made of
Go!


Mother fucking move!


Don't waste your time
'cause it will never work
Don't try and fight,
it only makes it worse
And I'll never be
the one you can defeat
Believe in me
'cause I was born to lead


Don't waste your time
'cause it will never work
Don't try and fight,
it only makes it worse,
And I'll never be
the one you can defeat
Believe in me
'cause I was born to lead


Views: 168

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz60184 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Neplýtvej svým časem
nikdy to nebude fungovat
Nezkoušej bojovat,
uděláš to jen horší
A já nikdy nebudu ten,
kterého můžeš porazit.
Věř ve mě,
protože jsem se narodil vést.


Jsem na tvé straně,


Nedovol aby ti někdo řekl,
že nemůžeš dosáhnout svých snů
Za co bojuješ?
Shoď dolů svou stráž
Zvedni ruce
tak podívej se na nebe a buď vděčný, že jsi tady
Muž v zrcadle, jediný kterého ses nejvíc bál


Jen jako duch
Unikneš svému osudu
Nesmíš ztratit svou naději


Chceš-li být poslední vstávající
a když ten den přijde
Budou vědět, co jsi zač.


Neplýtvej svým časem
nikdy to nebude fungovat
Nezkoušej bojovat,
uděláš to jen horší
A já nikdy nebudu ten,
kterého můžeš porazit.
Věř ve mě,
protože jsem se narodil vést.


Kryju ti záda,
tak ser na to, co říkají
Ta nenávist, kterou ukazují,
že neumožňují tvoji sílu
Nebloudi,
vstaň a bojuj
Utíkej pro odpovědi,
Bez přerušení nebo slova, jen bojuj
Ser na ty, kteří tě drží dole,
Otevři oči
Ty nosíš korunu,
Ty jsi příčina, že démoni existují
Tak spal svůj obličej
Protože mi nebude chybět jak jdeš


Chceš-li být poslední vstávající
a když ten den přijde
Budou vědět, co jsi zač.


Neplýtvej svým časem
nikdy to nebude fungovat
Nezkoušej bojovat,
uděláš to jen horší
A já nikdy nebudu ten,
kterého můžeš porazit.
Věř ve mě,
protože jsem se narodil vést.


Fotoaparát jim ukáže, z čeho jsi vyroben


Jdi!


Views: 168

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz48656(Currently displayed)
Add text here