Falling In Reverse - Brother
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186114
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Brother, why'd you have to go?
You left us all so soon.
Remember that song I wrote about your family, years ago?
Well, they're all waiting for you to come home.


What do I do?
What do I say?
And Dad tells me to pray,
So I prayed and prayed, but the hurt won't go away.


The pain gets worse, it never stops,
And I've asked the Lord for us to swap.
I beg and plead, 'cos you have kids to feed.


Why is it always stormy weather?
And brother,
Tell me if it all gets better.
Why did you leave?
Why did you die?
You finally made your brother cry.
I know you're watching over us tonight,
And I hope you're watching over us tonight.


I'm sorry I missed your call.
I wasn't there for you at all.
And know, I've thought it through,
Maybe if I answered you
That you would still be here all along.


Now, no more calls.
Can't you see,
I took for granted family.
And once they're gone, you'll never get that back.


No more laughs,
No more hugs,
So hold on to the ones you love.
Your soul is free,
I love you, Anthony.


Why is it always stormy weather?
And brother,
Tell me if it all gets better.
Why did you leave?
Why did you die?
You finally made your brother cry.
I know you're watching over us above,
So hold on to the ones you love.


Views: 150

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz51696 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Bráško, proč bys musel jít?
Všechny jsi nás opustil tak brzy.
Pamatuješ si tu písničku o tvé rodině, co jsem před lety napsal?
No, oni na tebe všichni čekají, až přijdeš domů.


Co dělám?
Co říkám?
A Otec mi řekl, abych se modlil,
tak jsem se modlil a modlil, ale bolest neodešla.


Zármutek se horší, nikdy nepřestává,
A žádal jsem Pána, aby nás prohodil.
Prosil jsem a žádal, protože ty musíš živit děti.


Proč je vždycky bouřlivé počasí?
A bráško,
řekni mi, jestli se to všechno zlepší.
Proč jsi odešel?
Proč jsi zemřel?
Konečně jsi svého bratra rozplakal.
Vím, že na nás dnes v noci dohlížíš,
a doufám, že na nás dnes v noci dohlížíš.


Omlouvám se, že jsem nezvedl tvůj hovor.
Vůbec jsem tu pro tebe nebyl.
A vím, přemýšlel jsem o tom,
že možná kdybych ti to zvedl,
byl bys tu po celou dobu s námi.


Teď, žádné další hovory.
Copak nevidíš,
vzal jsem rodinu za samozřejmost.
A jakmile je pryč, už ji nikdy nedostaneš zpátky.


Žádný další smích,
žádná další objetí,
tak zůstaň s těmi, které miluješ.
Tvoje duše je volná,
miluju tě, Anthony.


Proč je vždycky bouřlivé počasí?
A bráško,
řekni mi, jestli se to všechno zlepší.
Proč jsi odešel?
Proč jsi zemřel?
Konečně jsi svého bratra rozplakal.
Vím, že na nás seshora dohlížíš,
tak zůstaň s těmi, které miluješ.


Views: 151

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz1190(Currently displayed)
Add text here