Famous Last Words - Council Of The Dead
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186164
Page views in the last 7 days: 8
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Settle in, won't you all take a seat?
Welcome here to the Land of Deceased.
You breathe in, you breathe out, it all feels the same,
You feel you're alive, but there's no blood in your veins!
Confess to us the fable of your previous life,
In life and in death, I'll show you how our souls survive!


Rest, rest in peace, dear deceased,
Tell us all your stories.
Scream, shout, let it out.
(Scream, shout let it out.)
It's hard to make a sound when you've all fallen asleep,
Caught in a dream far from reality.
Scream, shout, let it out.
(Scream, shout, let it out.)
Cause' it's all over now.


Understand, open your eyes and you'll see,
I'm not here to judge you and I'm not here to preach.
My role here is to guide you as we search through your past,
So let's all get started, we're together at last.
Each of you left a loved one behind,
How long do you expect them to live on and survive?
Council of the dead!
Who do you expect will be joining us next?
Live your life with no fear or regret,
Cause' once you're dead, there's no point to lament!
I know this may all be hard to believe,
The sooner you accept it, the sooner you'll see!
Your relativity is buried beneath,
Your deaths are the lock, but your lives are the key!


Rest, rest in peace, dear deceased,
Tell us all your stories.
Scream, shout, let it out.
(Scream, shout let it out.)
It's hard to make a sound when you've all fallen asleep,
Caught in a dream far from reality.
Scream, shout, let it out.
(Scream, shout, let it out.)
Cause' it's all over now.


Everybody sit and listen,
There are some things I think that you should know!
Before your destiny's decided,
You must reveal where you came from!
Loved ones and broken-hearted you left behind will suffer,
Now you're gone!
Let's hope in life you provided,
The means to live and carry on.
Tell me now, what's more important?
Time in life or time now that you're gone?
Buried you in the cemetery,
Above your family surrounds.
Try to scream their names out loud,
But it's hard to make a sound.


Council of the dead!
Who do you expect will be joining us next?
Live your life with no fear or regret,
Cause' once you're dead, there's no point to lament!


Rest, rest in peace, dear deceased,
Tell us all your stories.
Scream, shout, let it out.
(Scream, shout let it out.)
It's hard to make a sound when you've all fallen asleep,
Caught in a dream far from reality.
Scream, shout, let it out.
(Scream, shout, let it out.)
Cause' it's all over now.


Rest, rest in peace, dear deceased,
Tell us all your stories.
Scream, shout, let it out.
(Scream, shout let it out.)
It's hard to make a sound when you've all fallen asleep,
Caught in a dream far from reality.
Scream, shout, let it out.
(Scream, shout, let it out.)
Cause' it's all over now.


Views: 304

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz97306 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Jsem usazen, nesednete si všichni?
Vítejte zde, v zemi zesnulých
Nadechujete se, vydechujete, ten pocit je stejný
Cítíte že jste naživu, jenže ve vašich žilách neproudí krev!
Sdělte nám příběh vašeho předešlého života,
V životě i smrti, Ukážu vám jak naše duše přežívají!


Odpočívejte, odpočívejte v pokoji, Drazí zesnulý,
Řekněte nám všechný své příběhy.
Řvěte, Křičte, dostaňte to ze sebe.
(Řvěte, Křičte, dostaňte to ze sebe.)
Je těžké vydat ze sebe hlas, když jste upadly ke spánku
Chyceni ve snu daleko od reality.
Řvěte, Křičte, dostaňte to ze sebe.
(Řvěte, Křičte, dostaňte to ze sebe.)
Protože již je všemu konec.


Pochopte, otevřte oči a uvidíte,
Nejsem tu od toho abych vás soudil, a nejsem tu abych kázal.
Má role zde je vás vést při zkoumání vaší minulosti,
Tak všichni začněme, jsme spolu naposledy.
Každý z vás opustil své milované,
Jak dlouho očekáváte, že budou žít či přežijí?
Rada mrtvých!
Kdo si myslíte, že se k nám příště připojí?
Žijte svůj život beze strachu a lítosti,
Protože jednou když už jste mrtvý, není žádný důvod naříkat!
Vím, že tomuhle všemu je možná těžké věřit,
Čím dříve to přijmete, tím dříve uvidíte!
Vaše relativita je hluboko pohřbená,
Vaše smrti jsou zámkem, Ale vaše životy jsou klíč!


Odpočívejte, odpočívejte v pokoji, Drazí zesnulý,
Řekněte nám všechný své příběhy.
Řvěte, Křičte, dostaňte to ze sebe.
(Řvěte, Křičte, dostaňte to ze sebe.)
Je těžké vydat ze sebe hlas, když jste upadly ke spánku
Chyceni ve snu daleko od reality.
Řvěte, Křičte, dostaňte to ze sebe.
(Řvěte, Křičte, dostaňte to ze sebe.)
Protože již je všemu konec.


Všichni seďte a poslouchejte
Jsou tu nějaké věci, které si myslím že byste měli vědět!
Předtím než je o vašem osudu rozhodnuto,
Musíte odhalit odkuď jste přišly!
Milovaní a ti kterým jste zlomily srdce budou trpět,
Teď jste pryč!
Pojďmě doufat v život který jste si zařídily,
Důvody k žití a k pokračování.
Teď mi řekněte, co je více důležité?
Čas ztrávený žitím, nebo čas teď když jste pryč?
Pohřbení na hřbitově,
Nad svými příbuznými.
Pokuste se vykřičet hlasitě jejich jména
Ale je těžké ze sebe vydat hlas.


Rada mrtvých!
Kdo si myslíte, že se k nám příště připojí?
Žijte svůj život beze strachu a lítosti,
Protože jednou když už jste mrtvý, není žádný důvod naříkat!


Odpočívejte, odpočívejte v pokoji, Drazí zesnulý,
Řekněte nám všechný své příběhy.
Řvěte, Křičte, dostaňte to ze sebe.
(Řvěte, Křičte, dostaňte to ze sebe.)
Je těžké vydat ze sebe hlas, když jste upadly ke spánku
Chyceni ve snu daleko od reality.
Řvěte, Křičte, dostaňte to ze sebe.
(Řvěte, Křičte, dostaňte to ze sebe.)
Protože již je všemu konec.


Odpočívejte, odpočívejte v pokoji, Drazí zesnulý,
Řekněte nám všechný své příběhy.
Řvěte, Křičte, dostaňte to ze sebe.
(Řvěte, Křičte, dostaňte to ze sebe.)
Je těžké vydat ze sebe hlas, když jste upadly ke spánku
Chyceni ve snu daleko od reality.
Řvěte, Křičte, dostaňte to ze sebe.
(Řvěte, Křičte, dostaňte to ze sebe.)
Protože již je všemu konec.


Views: 306

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz61028(Currently displayed)
Add text here