Famous Last Words - Eleven Fifty Nine (Ft. Ricky Armellino Of This Or The Apocalypse)
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186264
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


It's eleven fifty-nine
It's the story of my life and everything that could change in it
It's eleven fifty-nine
It's the minute I could die and be lost to the end


-God save me!


The clock counts down to my demise
Each faucet drip pierces my ears and swells my eyes
With tears I feel one now it burns as it runs down my face
I want to save myself but now I fear it's far too late


Fate hides outside
Worries run through my mind
What will I find, what will I find?
Under your medals, uniforms, and mini model Ts
A dirty secret that you never wanted us to see


Lost in the rain
I'm abandoned and betrayed
The predator's been preying all along and I'm the game
(And I'm the game!)
I should have known, should have seen the signs
Cause never were they clearer, I'm a mess, how will I ever survive?
The clock is ticking away
It's counting down the minutes to the seconds of the rest of our lives


-You're sick, you're a plague on me
Cyanide you are the poison on society!
(You're slowly killing me!)
Perverted, twisted, fantasy!
How could you do this to me?!


Your lies have forsaken me
We were a family!


This proof just can't exist
Refuse to believe in this
God I should have known,
God I should have known!
These pictures of your victims some of them just barely teens!
In silver frame, your latest victim it's a picture of me!


I'm starving but I can't seem to eat
I'm so tired, but I won't fall asleep!
I won't lie down
I've got to lie down...
Fuck. I can't-
I can't breathe!


-I should have known
You were the one who'd take it all away from me!


The labyrinth in my mind just trapped me in that horrible dream!


-We fell in love. We shared a life, you vowed it all to me!


Your lies have forsaken me
We were a family!


Views: 205

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz90495 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Je jedenáct padesát devět
Je to příběh mého života a všechno, co se v něm mohlo změnit
Je jedenáct padesát devět
Jde o minutu, kdy jsem mohl zemřít a být ztracen


- Bože, ochraňuj mě!


Hodiny odpočítávají mou zkázu
Každý kapající kohoutek bodá mé uši a bolí mé oči
Se slzami, které teď cítím hořet, když mi běhají po tváři
Chci se zachránit, ale teď se bojím, že je moc pozdě


Osud se skrývá venku
Starosti mi běhají hlavou
Co najdu, co najdu?
Pod tvými medailemi, uniformami a mini modely Ts
Špinavé tajemství, které jsi nikdy nechal, abychom viděli


Ztracen v dešti
Jsem opuštěný a zrazený
Predátor kolem lovil a já jsem ta hra
(A já jsem ta hra!)
Měl jsem vědět, měl jsem vidět znamení
Protože nikdy nebyly jasnější, jsem zmaten, jak přežiju?
Hodiny tikají
Ubývají minuty k sekundám zbytku našich životů


- Je ti zle, jsi můj mor
Kyanide, jsi jedem společnosti!
(Pomalu mě zabíjíš!)
Perverzní, pokroucená fantazie!
Jak jsi mi to mohl udělat?!


Tvé lži mě opustily
Byli jsme rodina!


Tento důkaz prostě nemůže existovat
Odmítni v toto věřit
Bože, měl jsem to vědět
Bože, měl jsem to vědět!
Tyhle obrazy tvých obětí, některé z nich jen stěží dospějou!
V stříbrném rámu, tvá poslední oběť je mým obrazem!


Hladovím, ale nemůžu jíst
Jsem tak unavený, ale neusnu!
Nelehnu si
Musím si lehnout...
Kurva. Nemůžu -
Nemůžu dýchat!


- Měl jsem vědět, že
Jsi byla jediná, kterou to ode mě vzalo!


Labyrint v mé mysli mě chytil v tomto hrozném snu!


Zamilovali jsme se. Sdíleli život, slíbila jsi mi všechno!


Tvé lži mě opustily
Byli jsme rodina!


Views: 205

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz54446(Currently displayed)
Add text here