Famous Last Words - Searching For A Home




Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186196
Page views in the last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Alone
No more!


Her broken heart, her broken heart! [x2]
Call me in
the doctor only i can mend this wound
We'll stitch it up! We'll stitch it up!
and we can act and pretend like this never happened
love's lost in your eyes
They glow, and shine, and hypnotize
They terrorize!, they terrorize!
She yells aloud, she screams, she cries


so let's pretend this went exactly as we had intended
So dry your tears, no more fears
we'll scream, "Let's go get it!"
and when the world, it turns its back on you, I'll be waiting here for you
No regrets, don't you quit
we'll scream, "Let's go get it!"
Let's go get it!


You sit there in the dark cause you feel empty inside
Your mind's caught in a loop screaming, "What's happened to my life?!"
It's a heart aching, stale feeling, but don't fear
Just listen to my words, they're words you might want to hear
You feel like it's all over, there's nothing you can do
But listen to me when I say that time it heals all wounds
You feel empty, lost, and broken inside
You'll be fine, You'll be mine, Every day’s a new sunrise!


so let's pretend this went exactly as we had intended
So dry your tears, no more fears
we'll scream, "Let's go get it!"
and when the world, it turns its back on you, I'll be waiting here for you
No regrets, don't you quit
we'll scream, "Let's go get it!"


I'll pick you up show you you're not alone, my arms are your new home
it's worth the pain, worth the risk
waiting for your special kiss
when all is dark and loss is all you know
just search, you'll find a home
it's worth the pain, worth the risk
waiting for your special kiss


They terrorize!, they terrorize!
She yells aloud, she screams, she cries
love's lost in your eyes
They glow, and shine, and hypnotize [x2]
They terrorize!, they terrorize!
She yells aloud, she screams, she cries


I'll pick you up show you you're not alone, my arms are your new home
it's worth the pain, worth the risk
waiting for your special kiss
when all is dark and loss is all you know
just search, you'll find a home
it's worth the pain, worth the risk
waiting for your special kiss [x2]


Views: 209

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz69937 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Sám
Už nikdy víc!


Její zlomené srdce, její zlomené srdce! [x2]
Zavolej mi
jen já jako lékař mohu opravit tuto ránu
Zašijeme to! Zašijeme to!
a můžeme dělat a předstírat, že se to nikdy nestalo
láska se ztratila ve tvých očích
Září, lesknou se a hypnotizují
Terorizují! Oni terorizují!
Ona křičí nahlas, křičí a brečí


Tak pojďme předstírat, že to šlo přesně tak jak jsme zamýšleli, Tak usuš slzy a žádné další obavy
Budeme křičet, "Pojďme na to!"
a když se k tobě svět otočí zády budu tady
čekat na tebe
Žádné litování, přestaň
Budeme křičet, "Pojďme na to!"
Pojďme na to!


Sedíš tu v temnotě protože se uvnitř cítíš prázdná
Tvoje mysl je chycena ve smyčce křiku, "Co se to
stalo s mým životem?!"
Je to srdceryvná bolest, stále to cítíš, ale neboj se
Poslouchej má slova, jsou to slova která
chceš slyšet
Cítíš se jako by byl konec, není tu nic co bys mohla udělat
Ale poslouchej mě, když říkám, že čas zahojí všechny rány
Cítíš se prázdná, ztracená a uvnitř zlomená
Budeš v pořádku, budeš má, každý den nový východ slunce!


Tak pojďme předstírat, že to šlo přesně tak jak jsme zamýšleli, Tak usuš slzy a žádné další obavy
Budeme křičet, "Pojďme na to!"
a když se k tobě svět otočí zády budu tady
čekat na tebe
Žádné litování, přestaň
Budeme křičet, "Pojďme na to!"


Zvednu tě, ukážu ti, že nejsi sama, mé ruce
jsou tvůj nový domov
stojí to za bolest, stojí to za riziko
čekám na tvůj speciální polibek
když je všechno temné a ztráty jsou vše o čem víš
prostě hledej, najdeš domov
stojí to za bolest, stojí to za riziko
čekám na tvůj speciální polibek


Terorizují! Oni terorizují!
Ona křičí nahlas, křičí a brečí
láska ztracená v tvých očích
Září, lesknou se a hypnotizují [x2]
Terorizují! Oni terorizují!
Ona křičí nahlas, křičí a brečí


Zvednu tě, ukážu ti, že nejsi sama, mé ruce
jsou tvůj nový domov
stojí to za bolest, stojí to za riziko
čekám na tvůj speciální polibek
když je všechno temné a ztráty jsou vše o čem víš
prostě hledej, najdeš domov
stojí to za bolest, stojí to za riziko
čekám na tvůj speciální polibek [x2]


Views: 209

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz61815(Currently displayed)
Add text here