Famous Last Words - Victim Of The Virtuoso
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186168
Page views in the last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Into the night!


You disappear in the fog
But know that won't oppress us
Ignorantly stroll along
Cause your innocence is what I thrive on
What I thrive on


Anything in life worth fighting for
It makes you think of what you'd do for it and more
Cause if you had your vital prize
You'd be in perfect paradise
Which is why I follow her this perfect girl
Which is why I follow her this perfect girl
Which is why I follow her, I follow her!


This night I stray from all uncertainty
Do my actions clear my slate of purity (that's in me)
If I sit back and let it be, I'll never know true harmony
So it's time I cut these chains
And set myself free (set myself free)


Set me free!
So everyone out in this crowd
Have you ever felt taken down?
Let the rage build up inside, so fuck it
Just throw it down!
Just throw it down!


Anything in life worth fighting for
It makes you think of what you'd do for it and more
Cause if you had your vital prize
You'd be in perfect paradise
Which is why I follow her this perfect girl
Which is why I follow her this perfect girl
Because she makes my new world this perfect girl
Because she makes my new world this perfect girl


I'll follow her!
I'll lurk along in the darkness
And fantasize of what she means to me


There's a girl, she's taken my heart from me
There's a girl, she's taken my heart from me
There's a girl, she's taken my heart from me
There's a girl, she's taken my heart from me
There's a girl, she's taken my heart from me
There's a girl, she's taken my heart from me


Can't you see, that she's perfect for this scene
And she'll always be better then the rest and I must Confess that I've meant every word I've said
Confess that I've meant every word I've said
Confess that I've meant every word I've said
Confess that I've meant every word I've said


I never thought it'd be true
But just open my eyes and see
True serendipity


She's like a sickness secret mistress
Let me be just like a drug I'm having withdrawls
On my knees I'm screaming!
She's Like a sickness secret mistress
Let me be just like a drug
I'm having withdrawls on my knees I'm screaming!
Please my darling, let me fucking be!
The absence of your presence, know it's killing me.
So now its time I cut these chains and set myself free!


Views: 169

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz37189 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Do noci!


Mizíš v mlze
Ale věz, že nás nebude utlačovat
Ignorantsky kolem projdi
Protože tvá nevinnost je to, co prospívá
Co prospívá


Za cokoliv v životě stojí bojovat
Nutí mě to přemýšlet o tom, co bys pro to udělala a víc
Protože jestli jsi měla důležitou výhru
Byla bys v dokonalém ráji
Což je důvod proč ji následuju, tuhle dokonalou holku
Což je důvod proč ji následuju, tuhle dokonalou holku
Což je důvod proč ji následuju, následuju ji!


Dneska večer se odchýlím od nejistoty
Své činy pročistí břidlice čistoty (ta co je ve mně)
Jestli se posadím a nechám to být, nikdy nepoznám harmonii
Takže je čas rozříznout tyhle řetězy
A osvobodit mě (osvobodit mě)


Osvoboď mě!
Takže každý je mimo tento dav
Už jsi se někdy cítila stažena dolů?
AŤ se vztek uvnitř buduje, takže na to ser
Jen to hoď dolů
Jen to hoď dolů


Za cokoliv v životě stojí bojovat
Nutí mě to přemýšlet o tom, co bys pro to udělala a víc
Protože jestli jsi měla důležitou výhru
Byla bys v dokonalém ráji
Což je důvod proč ji následuju, tuhle dokonalou holku
Což je důvod proč ji následuju, tuhle dokonalou holku
Protože mi tvoří nový svět, tahle dokonalá holka
Protože mi tvoří nový svět, tahle dokonalá holka


Budu ji následovat!
Budu číhat ve tmě
A fantazírovat o tom, co pro mě znamená


To je ta holka, vzala mi mé srdce
To je ta holka, vzala mi mé srdce
To je ta holka, vzala mi mé srdce
To je ta holka, vzala mi mé srdce
To je ta holka, vzala mi mé srdce
To je ta holka, vzala mi mé srdce


Nevidíš, že je dokonalá pro tuhle scénu
A vždy bude lepší než ostatní a musím
Přiznat, že jsem myslel vážně každé vyslovené slovo
Přiznat, že jsem myslel vážně každé vyslovené slovo
Přiznat, že jsem myslel vážně každé vyslovené slovo
Přiznat, že jsem myslel vážně každé vyslovené slovo


Nikdy jsem si nemyslel, že by to byla pravda
Ale prostě mi otevři oči a uvidím
Pravdivou šťastnou náhodu


Je jako zvrácená tajná milenka
Dovol mi být jako droga, mám odnětí
Na kolenou křičím
Je jako zvrácená tajná milenka
Dovol mi být jako droga, mám odnětí na kolenou křičím
Prosím, miláčku, dovol mi kurva být!
Absence tvé přítomnosti, věz, že mě zabíjí
Tak teď je čas, abych odřízl řetězy a osvobodil se


Views: 170

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz50357(Currently displayed)
Add text here