Father John Misty - I'm Writing A Novel
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186208
Page views in the last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I ran down the road, pants down to my knees
Screaming "please come help me, that Canadian shaman gave a little too much to me!"
And I'm writing a novel because it's never been done before


First house that I saw I wrote house up on the door
And told the people who lived there they had to get out "cause my reality is realer than yours"
And there's no time for the present
And there's a black dog on the bed


I went to the backyard to burn my only clothes
And the dog ran out and said "you can't turn nothing into nothingness with me no more"
Well I'm no doctor but that monkey might be right
And if he is I'll be walking him my whole life


I rode to Malibu on a dune buggy with Neil
He said "you're gonna have to drive me down on the beach if you ever want to write the real"
And I said "I'm sorry, young man what is your name again?"


Now everywhere I go in West Hollywood
It's filled with people pretending they don't see the actress and the actress wishing that they could
We could do ayahuasca
Baby if I wasn't holding all these drinks


Something 'bout the way Violet whips her hair
That makes me empty my pockets on the corner to corner burning twenties as if I was the mayor
I don't need any new friends, Momma
But I could really use something to do
So if you're up for it sometimes
I swear you wouldn't have to be my muse


Heidegger and Sartre, drinking poppy tea
I could've sworn last night I passed out in my van and now these guys are pouring one for me
I'll never leave the canyon cause I'm surrounded on all sides
By people writing novels and living on amusement rides


Views: 171

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz26388 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Běžel jsem po silnici, gatě stažené po kolena
Křičící "Prosím, pojďte mi pomoct, ten kanadský šaman mi toho dal až moc!"
A píšu novelu, protože to ještě nikdy nikdo neudělal


Prvnímu domu, který jsem uviděl, jsem napsal "dům" na dveře
A řekl jsem těm co tam bydleli, že se musí spakovat "páč moje realita je reálnější než vaše"
A není čas na přítomnost
A na zahradě je černý pes


Šel jsem na dvorek abych spálil své jediné hadry
A ten pes vyběhl a řekl "se mnou už nemůžeš z ničeho vytvořit nic, už ne víc"
No teda já nejsem lékař, ale možná má ten opičák pravdu
A jestli jo, pak ho budu venčit celej život


A jel jsem do Malibu, na bugině s Neilem
Řekl "musíš mě zavízt dolů na pláž, jestli chceš řídit jako doopravdy"
A já řekl "Omlouvám se mladíku, jakpak že jste říkal, že se jmenujete?"


Kamkoliv teď jdu, v západním Hollywoodu
Je to zaplněno lidmi, předstírajícími, že nevidí herečky a ty si zas přejí aby mohli
Můžeme si dát ayahuascu
Zlato, kdybych nedržel tyhle drinky


Něco je na tom, jak Violet hází vlasama
Kvůli tomu vyprazdňuju kapsy na rohu
A zapaluju pětistovky, jako bych byl starosta
Já nepotřebuju žádný nový kámoše, mamko
Ale vážně by se mi hodilo něco dělat
Takže, jestli seš někdy pro
Přísahám, že nebudeš muset být má můza


Heidegger a Sartre, pijou makový čaj
Moh jsem přísahat, minulou noc, odpadl jsem ve svý dodávce a teď mi ti chlápci nalévají jeden
Nikdy neodejdu z kaňonu, páč jsem obklopen ze všech stran
Lidmi co píšou novely a žijícími na zábavních jízdách


Views: 171

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz45070(Currently displayed)
Add text here