Foster The People - A Beginner's Guide To Destroying The Moon
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186243
Page views in the last 7 days: 7
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I can't blame you
I can't save you
But I will try
For you and I
For you and I


I won't find out
All the dirty little things that you've done
But I will try


I'm coming for you giants and you liars
And your chariots of fire
You charmers with your anecdotes
Have started to show your true colors


Now I'm staring at the moon
Wondering why the bottom fell out
I've been searching for answers
And there's questions I've found
Open you eyes and share this burden somehow
Are you ready to drink
Or are you waiting to drown?


I would break you
Before I let you
Fall into a blind
For you and I
For you and I


I will breath in
All the truth I can stomach
If it keeps you alive


We've changed the dreamers and the preachers and the wise men on the hill
To congrete stepping smilers
Terrified to lose their power and control


We've been crying for a leader
To speak like the old prophets
The blood of the forgotten wasn't spilled without a purpose
Or was it?


Now I'm staring at the moon
Wondering why the bottom fell out
And searching for answers
And it's questions I found
Open you eyes, and share this burden somehow
Are you ready to drink
Or are you waiting to drown


You'll never be whole
You'll never be whole
Until you lose control
And think freely to smash the wall of apathy
Stop your self-importance and lift the weight off somebody else


You'll never be whole
You'll never be whole
Until you lose control
And stop drinking the wine, that's been dripping
From lips of the gluttons and envying their bloody teeth


You'll never be whole
You'll never be whole
Until you lose control


Views: 273

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz84889 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Nemůžu tě obviňovat
A nemůžu tě zachránit
Ale pokusím se
Kvůli tobě a sobě
Kvůli tobě a sobě


Nedokážu přijít
Na všechny ty špinavé věci, které jsi udělala
Ale pokusím se


Přicházím kvůli vám giganti a lháři
A kvůli vašim vozům, které hoří
Vy lichotníci s historkami
Začínáte ukazovat svou pravou barvu


A teď civím na měsíc
Přemýšlím, proč se jeho spodek asi rozpadl
Hledajíc odpovědi
Jsou to otázky, které nacházím
Otevři oči a nějak se poděl s tím břemenem
Jsi připravena se napít
Nebo čekáš až žal utopíš v alkoholu?


Zničil bych tě
Předtím než bych tě nechal
Zamilovat se do slepého
Kvůli tobě a sobě
Kvůli tobě a sobě


Vdechnu
Celou pravdu, kterou dokážu strávit
Pokud tě to udrží naživu


Změnili jsme snílky a kazatele
A moudré muže na hoře
Aby přesvědčili přešlapujicí usmívající se
Vystrašené ze ztráty síly a kontroly


Jo, pláčeme pro vůdce
Aby mluvil jako staří proroci
Krev zapomenutých nebyla prolitá bezdůvodně
Nebo byla?


A teď civím na měsíc
Přemýšlím, proč se jeho spodek asi rozpadl
Hledajíc odpovědi
Jsou to otázky, které nacházím
Otevři oči a nějak se poděl s tím břemenem
Jsi připravena se napít
Nebo čekáš až žal utopíš v alkoholu?


Nikdy nebudeš úplná
Nikdy nebudeš úplná
Dokud neztratíš kontrolu
A mysli volně, abys zničila tu zeď apatie
Skonči se svou domýšlivostí a odeber tu tíhu z někoho jiného


Nikdy nebudeš úplná
Nikdy nebudeš úplná
Dokud neztratíš kontrolu
A přestaň pít víno, kape ti z nenasytných rtů
A závidí jim jejich krvavé zuby


Nikdy nebudeš úplná
Nikdy nebudeš úplná
Dokud neztratíš kontrolu


Views: 273

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz61914(Currently displayed)
Add text here