Foster The People - S.h.c.
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186187
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


[Verse 1]
(Omnipotent, omnipotent)
You are our secret
It's worth keeping
And now I'm keeping my mouth shut
On the weekends
I won't hang out with anybody else
The pavement
Always baking
What's it want from me?
And I keep falling backwards
Looking for relief
Want to be free


[Pre-Chorus 1]
I've been counting all the minutes
And the days have been counting me


[Chorus]
I want to live my life again
But you won't
I'll never understand the waves
But you do
I didn't know I was afraid
But you do
I want to do it again


[Verse 2]
Well I've been sleeping
Waiting for something
But to feel nothing
At all, avoid the call
Sometimes I'm reckless
Sometimes misdirected
Sometimes when I'm tested
I tend to do nothing at all


[Pre-Chorus 2]
When I'm alone
There's a ghost that keeps talking
And I know there's gotta be more
For sure


[Chorus]
I want to live my life again
But you won't
I'll never understand the winds
But you do
I didn't know I was afraid
But you do
I want to do it again


[Bridge]
Omnipotent (omnipotent)
I've been numbing my thoughts for hours
I know you wanted to save me from myself
We've been wilting and young for seeds
And I can't compete
Until I'm strung to the field
What's real?


[Chorus]
I want to live my life again
But you won't
I'll never understand the winds
But you do
I didn't know I was afraid
But you do
I want to do it again


[Outro]
(Omnipotent)
Do you want to live forever?
Do you want to live forever?
I would


Views: 241

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz3723 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


(Všemohoucí, všemohoucí)
Jsi naše tajemství
Které stojí za to udržet
Proto teď mlčím
O víkendech
Nikam nepůjdu
Cesta
Je vždy spalující
Co po mně chce?
Padám dozadu
Hledám úlevu
Chci být volný


Počítám každou minutu
A dny počítají mě


Chci znovu žít svůj život
Ale nebudeš
Nikdy neporozumím vlnám
Ale rozumíš
Nikdy jsem nevěděl, že se bojím
Ale bojíš
Chci to udělat znovu


Spal jsem
Čekal jsem na něco
Ale necítil jsem vůbec nic
Vyhnul jsem se volání
Někdy jsem lehkomyslný
Mám špatný směr
Někdy mě testují
Ale já nic nedělám


Když jsem sám
Mluví ke mně duch
A já vím, že musí existovat něco víc
Určitě


Chci znovu žít svůj život
Ale nebudeš
Nikdy neporozumím větru
Ale rozumíš
Nikdy jsem nevěděl, že se bojím
Ale bojíš
Chci to udělat znovu


(Všemohoucí, všemohoucí)
Hodiny jsem se snažil umlčet své myšlenky
Vím, že mě chceš zachránit ode mě samého
Usychali jsme a byli jsme příliš mladí
A já nedokážu s nikým soupeřit
Dokud mě nepřiváží k poli
Co je skutečné?


Chci znovu žít svůj život
Ale nebudeš
Nikdy neporozumím větru
Ale rozumíš
Nikdy jsem nevěděl, že se bojím
Ale bojíš
Chci to udělat znovu


(Všemohoucí)
Chtěl bys žít navždy?
Chtěl bys žít navždy?
Já ano


Views: 241

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz58259(Currently displayed)
Add text here