Galactic Industry - Chemical Reaction
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186237
Page views in the last 7 days: 7
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Strange love, strange day
One question: Is it real?
When you fall in love
You think, never mind
It´s only chemical
Reaction in brain


No way, no lies
One answer: It´s impossible
To love anybody else
Than your wife
All the rest is only sex


Welcome to the world
Of my dreams
Now you can see
My real face
Welcome to the world
Of my dreams
Now you can see
My real...face


You need clean mind
All what you wish for today
You want to love
Only your wife
But you can´t eliminate
Small love for one night


Welcome to the world
Of my dreams
Now you can see
My real face
Welcome to the world
Of my dreams
Now you can see
My real...face


Welcome to the world
Of my dreams
Now you can see
My real face
Welcome to the world
Of my dreams
Now you can see
My real face


Views: 362

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz92261 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Divná láska, divný den
Jedna otázka: Je to skutečné?
Když se zamiluješ
Myslíš, je to jedno
Je to jen chemická
Reakce v mozku.


Žádná cesta, žádné lži
Jedna odpověď: Je to nemožné
Milovat někoho jiného
než svou ženu
Ten zbytek je jen sex.


Vítej ve světě
mých snů
Teď můžeš vidět
mou pravou tvář
Vítej ve světě
mých snů
Teď můžeš vidět
mou pravou... tvář


Potřebuješ čistou mysl
Všechno, co si pro dnešek přeješ
Chceš milovat
Jen svou ženu
Ale nedokážeš omezit
Malou lásku na jednu noc.


Vítej ve světě
mých snů
Teď můžeš vidět
mou pravou tvář
Vítej ve světě
mých snů
Teď můžeš vidět
mou pravou... tvář


Vítej ve světě
mých snů
Teď můžeš vidět
mou pravou tvář
Vítej ve světě
mých snů
Teď můžeš vidět
mou pravou tvář


Views: 360

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz5203(Currently displayed)
Add text here