Galadriel - Ode To The Earth
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186104
Page views in the last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


the limpid water of upland brooks is falling down from rocks into the lakes
and the look to the green valleys of virgin nature delights my spirit
springy meadows are coloured by thousands of flowers and flying butterflies
i smell the flavoured air and the wind is dishevelling my hair


(the) lowlands and hills, my rivers and brooks
that look strokes me and makes my glad heart beat
(the) gallop of my horse take me over (that) grace
(i'm) dancing alone among the ancient trees


the land is veiled by misty haze in cold mornings - mornings of the fall
only proud mountains mighty stands and watch that grace there down all around
(the) sun beats out the way and breathe in new day into my pale face
i will fly up to the cloads in the highs on the magic eagle's wings... now!


WHITE SNOW IS LIKE A MIRROR
UNDER (THE) TOUCH OF SUNSHINE'S RAYS
(THE) FALLIG SNOW FLAKES TICKLES MY NOSE
IN THE COLD WINTER'S DAYS


mother EARTH, as you borned me in the spring
so adopt my soul now at the end of times
(the) wind of freedom blows... my last dreaming...
in singing of the birds, sounds lullaby of mine


Views: 138

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz49566 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Priezračná voda horských potokov padajúca dolu zo skál do jazier
a tečúca zelenými údoliami panenskej prírody
utešuje moju dušu
jarné lúky sú sfarbené tisíckami kvetov a lietajúcich motýľov
cítim voňajúci vzduch a vietor strapatí moje vlasy


Nížiny a kopce, moje rieky a potoky
ten pohľad ma pohladí a roztlčie moje radostné srdce
Cválanie môjho koňa ma povznesie nad ten pôvab
Tancuje sám medzi starobilímy stromami.


Krajina je zastrená nejasnou hmlou v chladné rána - rána pádu
Len pyšné hory mocne stoja a sledujú ten pôvab tu dolu všade naokolo
Slno fotmuje cestu a vdychuje nový deň do mojej svetlej tváre
Letel by som ponad oblaky vo výšinách na magických orlích kvídlach... teraz!


Biely sneh je ako zrkadlo
pod dotykom slnečných lúčov
padajúce snehov vločky šteklí moj nos
v chladné zimné dni


matka ZEM, ako ma unášaš na jar
tak povznášaš moju dušu teraz v zániku časov
Vietor slodoby fúna....moje posledné snenie.....
v spievaní vtákov, hlásajú moju uspávanku


Views: 138

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz59216(Currently displayed)
Add text here