Galantis - Help
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186299
Page views in the last 7 days: 6
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


At first I didn’t get you
Too contradicted to figure out
I didn’t expect to want all the things I could live without
I wouldn’t do it for anyone, you should know that
But since I loved you since 21
You should know that
When the wild comes calling on you, help is on the way
And the high gets horny for you, help is on the way
On the way, help is on the way
When your heart don’t bleed the way it used to
Help is on the way


Help is on the way
Help is on the way
Help is on the way


At first I didn’t see through
All noise that I could care less about
I didn’t expect to want all the things I could live without
I wouldn’t do it for anyone, you should know that
But since I loved you since 21
You should know that
When the wild comes calling on you, help is on the way
When the high gets horny for you, help is on the way
On the way, help is on the way
When your heart don’t bleed the way it used to
Help is on the way


Help is on the way
Help is on the way
Help is on the way


Views: 331

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz29835 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Nejdřív jsem tě nechápal
Nemohl jsem na to přijít
Nečekal jsem, že budu chtít všechny ty věci, bez kterých můžu žít
Neudělal bych to pro nikoho, to bys měla vědět
Ale miloval jsem tě od svých 21
Měla bys to vědět
Až na tebe jednou zavolá divočina, pomoc je na cestě
A když tě bude chtít polapit výška, pomoc je na cestě
na cestě, pomoc, je na cestě
Když tvoje srdce nekrvácí tak jak bylo zvyklé
Pomoc je na cestě


Pomoc je na cestě
Pomoc je na cestě
Pomoc je na cestě


Nejdřív jsem to neviděl skrz
Všechen hluk, který mi mohl být ukradený
Nečekal jsem, že budu chtít všechny ty věci, bez kterých můžu žít
Neudělal bych to pro nikoho, to bys měla vědět
Ale miloval jsem tě od svých 21
Měla bys to vědět
Až na tebe jednou zavolá divočina, pomoc je na cestě
A když tě bude chtít polapit výška, pomoc je na cestě
Na cestě, pomoc, je na cestě
Když tvoje srdce nekrvácí tak jak bylo zvyklé
Pomoc je na cestě


Pomoc je na cestě
Pomoc je na cestě
Pomoc je na cestě


Views: 328

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz63536(Currently displayed)
Add text here