Ghost - Avalanche
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186130
Page views in the last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Well, I stepped into an avalanche
It covered up my soul
When I am not this hunchback that you see
I sleep beneath the golden hill
You, who wish to conquer pain
You must learn, learn to serve me well


You strike my side by accident
As you go down for your gold
The cripple here that you clothe and feed
Is neither starved nor cold
He does not ask for your company
Not at the center, the center of the world


When I am on a pedestal
You did not raise me there
Your laws do not compel me
To kneel grotesque and bare
I, myself, am the pedestal
For this ugly hump at which you stare


You who wish to conquer pain
You must learn what makes me kind
The crumbs of love that you offer me
They're the crumbs I've left behind
Your pain is no credential here
It's just the shadow; shadow of my wound


I have begun to long for you
I, who have no greed
I have begun to ask for you
I, who have no need
You say you've gone away from me
But I can feel you when you breathe


Do not dress in those rags for me
I know you are not poor
You don't love me quite so fiercely now
When you know that you are not sure
It is your turn, beloved
It is your flesh that I wear


Views: 226

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz41049 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Vstoupil jsem do laviny
Zakryla mou duši
Když nejsem tak shrbený jak mně vidíš
Spím pod zlatým vrchem
Ty, jež toužíš zdolat bolest
Musíš se naučit, naučit se dobře mi sloužit


Zasáhneš omylem můj bok
Když se noříš pro své zlato
Ten mrzák kterého šatíš a krmíš
Nehladoví ani se netřese zimou
Nežádal tvou společnost
Ne ve středu, ve středu světa


Když jsem na piedestalu
Tys mne tam nevysadil
Tvé zákony mne nedonutí
Pokleknout bosý a groteskní
Já sám jsem piedestal
Pro ten ošklivý hrb na který zíráš


Ty, jež toužíš zdolat bolest
Se musíš naučit co mně činí laskavým
Drobečky lásky, které mi nabízíš
Jsou jen zbytky
Tvá bolest není pověřením
Je jen stínem, stínem mé rány


Začal jsem po tobě toužit
Já, ten, kdo nezná chamtivost
Začal jsem se po tobě ptát
Já, ten, kdo nezná potřebu
Říkáš, že jsi ode mne odešel
Ale cítím tě, když dýcháš


Neoblékej se kvůli mě do těch hader
Vím, že nejsi chudý
Již mne tolik nemiluješ
Když víš, že si nejsi jistý
Je řada na tobě, milovaný
Je to tvá kůže, kterou nosím


Views: 226

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz26638(Currently displayed)
Add text here