Ghost - Bible
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186164
Page views in the last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


The earth was spinning all vacant and waste
And there was silence over the ocean
When a voice came thundering from above
The first day of light was in motion


Then the voice said may fruits be created
And seeds take root as they may
And no crimes were as yet commited
An life was breathing it's second day


And in his image the voice made a man
And a woman to love each other
And they became rulers of the world
And the third day was their mother


Now who will prey for Babylon
Sing a song to Babylon
On your knees before Babylon
You beat that drum because Babylon is falling


Man and woman learnt how to make fire
And the kingdom's walls were extended
On the fourth day the walls were reaching so far
No-one knew when they ended


Now no one heard that voice anymore
And metal-cities came to ascend
On the fifth day spring turned into fall
And a rain fell over the land


But no walls can stop such a rain
That keeps on falling forever more
I was told that by the sixth day
The earth was like an open soar


Now who will prey for Babylon
Sing a song to Babylon
On your knees before Babylon
Beat that drum because Babylon is falling


The earth was spinning all vacant and waste
And there was silence over the oceans
When a voice came thundering from above
The seventh day was in motion


Now who will prey for Babylon
Sing a song to Babylon
On your knees before Babylon
Beat that drum because Babylon is falling


I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds and the creatures that move along the ground, for I regret that I have made them


Views: 253

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz68719 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Země se točila volná a pustá
A v oceánu bylo ticho
Když tu náhle bouřlivý hlas z vrchu
První den světla byl v pohybu


Poté hlas řekl "nechť se stvoří ovoce"
Semena obdrží kořeny
Žádné zločiny zatím nebyly vykonány
život dýchal svůj druhý den


Představil si hlas muže
A ženy, aby se mohli milovat
Stali se vládci světa
A třetí den byl jejich matkou


Kdo se bude modlit za Babylon
Zpívej píseň Babylonu
Na kolena před Babylonem
Udeříš na buben, protože se Babylon rozpadá


Muž a žena se naučili dělat oheň
A královské zdi byly rozšířeny
Na čtvrtý den zdi sahaly tak daleko
Že nikdo nevěděl, kam sahají


Nikdo již neslyšel ten hlas
A kovová města povstávají
V pátý den se jaro změnilo v podzim
A déšť padal na zem


Jenže žádná zeď nezastaví takový déšť
Který neustále padá
Bylo mi řečeno, že v šestém dni
Byla země jako volný pták


Kdo se bude modlit za Babylon
Zpívej píseň Babylonu
Na kolena před Babylonem
Udeříš na buben, protože se Babylon rozpadá


Země se točila volná a pustá
A v oceánu bylo ticho
Když tu náhle bouřlivý hlas z vrchu
První den světla byl v pohybu


Kdo se bude modlit za Babylon
Zpívej píseň Babylonu
Na kolena před Babylonem
Udeříš na buben, protože se Babylon rozpadá


Vymažu z povrchu zemského lidskou rasu, jenž jsem stvořil a s nimi i zvířata, ptáky a stvoření, která se pohybují po zemi, jelikož lituji, že jsem je stvořil


Views: 254

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz56527(Currently displayed)
Add text here