Ghost - Cirice (Live)
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186185
Page views in the last 7 days: 8
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I feel your presence amongst us
You cannot hide in the darkness
Can you hear the rumble?
Can you hear the rumble that's calling?


I know your soul is not tainted
Even though you've been told so
Can you hear the rumble?
Can you hear the rumble that's calling?


I can feel the thunder that's breaking in your heart
I can see through the scars inside you
I can feel the thunder that's breaking in your heart
I can see through the scars inside you


A candle casting a faith to whom
You and I see eye to eye
Can you hear the thunder?
How can you hear the thunder that's breaking?
Now there is nothing between us
From now our merge is eternal


Can't you see that you're lost?
Can't you see that you're lost without me?


I can feel the thunder that's breaking in your heart
I can see through the scars inside you
I can feel the thunder that's breaking in your heart
I can see through the scars inside you


Can't you see that you're lost without me?


I can feel the thunder that's breaking in your heart
I can see through the scars inside you
I can feel the thunder that's breaking in your heart
I can see through the scars inside you
I can feel the thunder that's breaking in your heart
I can see through the scars inside you
I can feel the thunder that's breaking in your heart
I can see through the scars inside you


Views: 202

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz52563 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Cítím tvoji přítomnost mezi námi
Nemůžeš se schovat v temnotě
Slyšíš to burácení?
Slyšíš to burácení, které vábí?


Vím, že tvá duše není poskvrněná
I když jsi to říkala
Slyšíš to burácení?
Slyšíš to burácení, které vábí?


Cítím tu bouři, jež ti láme srdce
Vidím skrze jizvy do tvého nitra
Cítím tu bouři, jež ti láme srdce
Vidím skrze jizvy do tvého nitra


Komu svíčka odlévá víru
Ty a já zíráme z očí do očí
Slyšíš tu bouři?
Jak slyšíš tu bouři, která ničí?
Nyní mezi námi nic není
Od teď je naše sloučení věčné


Nevidíš, že jsi ztracená?
Nevidíš, že jsi beze mně ztracená?


Cítím tu bouři, jež ti láme srdce
Vidím skrze jizvy do tvého nitra
Cítím tu bouři, jež ti láme srdce
Vidím skrze jizvy do tvého nitra


Nevidíš, že jsi beze mně ztracená?


Cítím tu bouři, jež ti láme srdce
Vidím skrze jizvy do tvého nitra
Cítím tu bouři, jež ti láme srdce
Vidím skrze jizvy do tvého nitra
Cítím tu bouři, jež ti láme srdce
Vidím skrze jizvy do tvého nitra
Cítím tu bouři, jež ti láme srdce
Vidím skrze jizvy do tvého nitra


Views: 202

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz13795(Currently displayed)
Add text here