Ghost - Deus In Absentia
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186205
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Ain't this your time of need?
You're turning to the light
You had just begun to explore the dark
In the urban night


The world is on fire
And you are here to stay and burn with me
A funeral pyre
And we are here to revel forever more


You're so godamn frail
Failing for a change
You just had to know all about the world
But you will never know
'Cause no one ever told you how


The world is on fire
And you are here to stay and burn with me
A funeral pyre
And we are here to revel forever


The world is on fire
And we are tied as one eternally
A funeral pyre
And we are here to revel forever more


All of your imaginations
Are now running down your face
All of your imaginations
Are now running down your face


Oh, you are looking good
Bareback in disgrace
And you are doing fine worshipping your lord
Standing in his grace
'Cause no one ever told you how


The world is on fire
And you are here to stay and burn with me
A funeral pyre
And we are here to revel forever


The world is on fire
And we are tied as one eternally
A funeral pyre
And we are here to revel forever more


Views: 232

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz76795 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Není toto tvůj čas potřeby?
Obracíš se ke světlu
Právě jsi začala objevovat temnotu
V městské noci


Svět hoří
A ty jsi tady abys stála a hořela se mnou
Pohřební hranice
A my jsme tady abychom se hýřili navěky.


Ty jsi tak zatraceně křehká
Selháváš kvůli změně.
Chceš jenom vědět vše o světě
Ale to se nikdy nedozvíš
Protože ti nikdo nikdy neřekl jak


Svět hoří
A ty jsi tady abys stála a hořela se mnou
Pohřební hranice
A my jsme tady abychom se hýřili navždy.


Svět hoří
A jsme svázáni jako jeden na věčnost
Pohřební hranice
A my jsme tady abychom se hýřili navždy.


Všechny tvé představy
Ti probíhají obličejem
Všechny tvé představy
Ti probíhají obličejem


Oh, ty vypadáš dobře
Hanebná odplata
A vedeš si dobře v uctívání tvého pána
Stojíc v jeho milosti
Protože ti nikdo nikdy neřekl jak


Svět hoří
A ty jsi tady abys stála a hořela se mnou
Pohřební hranice
A my jsme tady abychom se hýřili navždy.


Svět hoří
A jsme svázáni jako jeden na věčnost
Pohřební hranice
A my jsme tady abychom se hýřili navěky.


Views: 237

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz42365(Currently displayed)
Add text here