Ghost - Missionary Man
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186179
Page views in the last 7 days: 7
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Well I was born an original sinner.
I was borne from original sin.
And if I had a dollar bill
For all the things I've done
There'd be a mountain of money
Piled up to my chin...


My mother told me good
My mother told me strong.
She said "be true to yourself
And you can't go wrong."
"But there's just one thing
That you must understand."
"You can fool with your brother -
But don't mess with a missionary man."


Don't mess with a missionary man.
Don't mess with a missionary man.


Well the missionary man
He's got God on his side.
He's got the saints and apostles
Backin' up from behind.
Black eyed looks from those Bible books.
He's a man with a mission
Got a serious mind.
There was a woman in the jungle
And a monkey on a tree.
The missionary man he was followin' me.
He said "stop what you're doing."
"Get down upon your knees."
"I've got a message for you that you better believe."


Well I was born an original sinner.
I was borne from original sin.
And if I had a dollar bill
For all the things I've done
There'd be a mountain of money, money, money, money...


Don't mess with a missionary man.
A missionary man.


Don't mess with a missionary man.


Views: 141

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz59638 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Narodil jsem se jako původní hříšník
Byl jsem zplozen z původního hříchu
A kdybych dostal dolar
Za každou věc, kterou jsem udělal
Byla by tu hora peněz
Sahající až k mé bradě


Matka mi řekla, abych byl dobrý
Matka mi řekla, abych byl silný
Řekla "buď sám k sobě pravdivý
a nemůžeš šlápnout vedle."
"Ale je tu jedna věc,
kterou musíš pochopit."
"Můžeš oklamat svého bratra,
ale nezahrávej si s misionářem!"


Nezahrávej si s misionářem
Nezahrávej si s misionářem


Víš, misionář
má na své straně boha.
Má svaté a apoštoly,
jenž mu kryjí záda.
Temné pohledy z bible.
On je muž na misi
Má vážnou mysl.
Existovala žena v džungli
A opice na stromě.
Misionář mě sledoval
Řekl "přestaň s tím, co děláš."
"Klekni si na kolena."
"Mám pro tebe zprávu, které bys měl věřit."


Narodil jsem se jako původní hříšník
Byl jsem zplozen z původního hříchu
A kdybych dostal dolar
Za každou věc, kterou jsem udělal
Byla by tu hora peněz, peněz, peněz, peněz...


Nezahrávej si s misionářem
Misionář


Nezahrávej si s misionářem


Views: 141

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz64674(Currently displayed)
Add text here