Ghost - Rats
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186147
Page views in the last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


In times of turmoil
In times like these
Beliefs contagious
Spreading disease
This wretched mischief
Is now coursing through your souls


Never to let go
Never to let go


Them rats!


Into your sanctum
You let them in
Now all your loved ones
And all your kin
Will suffer punishments
Beneath the wrath of god


Never to forgive
Never to forgive


Them rats!


This devastation
Left your cities to be burnt


Never to return
Never to return


Them filthy rodents
Are still coming for your souls


Never to let go
Never to let go


Them rats!


They're still coming after you
There is nothing you can do


Views: 191

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz13506 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


V dobách zmatku
V dobách takových
Nakažlivá víra
Šíří nemoc
Ubohá neplecha
Nyní prochází skrze vaše duše


Nikdy neopustit
Nikdy neopustit


Ty krysy!


Do tvé svatyně
Pustíš je dovnitř
Nyní všichni tví milovaní
A všichni tví příbuzní
Budou trpět ztrestáním
Božského hněvu


Nikdy neodpustit
Nikdy nezapomenout


Ty krysy!


Tohle zpustošení
Zanechá vaše města vypálena


Nikdy se nevrátit
Nikdy se nevrátit


Ti špinaví hlodavci
Stále přichází pro vaše duše


Nikdy neopustit
Nikdy neopustit


Ty krysy!


Stále po tobě jdou
A nemůžeš s tím nic udělat


Views: 193

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz79296(Currently displayed)
Add text here