Gigi D'agostino - Another Way
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 128
Page views in the last 7 days: 8
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Living in, another way,oooh
to live it up just another day
Living in, another way
(don't stop, don't stop, don't stop, put it down)
Living in , another way,oooh
to live it up every single day
Living in, another way
(don't stop, don't stop, don't stop, put it down)


I'll never do it'cos you treat me wrong
You'll never do it,
I'll never do it'cos you treat me wrong
You'll never do it, come and sing my song


I'll never do it'cos you treat me wrong
You'll never do it, come and sing my song
I'll never do it'cos you treat me wrong
You'll never do it, come and sing my song
I'll never do it'cos you treat me wrong
You'll never do it, come and sing my song
I'll never do it'cos you treat me wrong
You'll never do it, come and sing my song
I'll never do it'cos you treat me wrong
You'll never do it, come and sing my song
I'll never do it'cos you treat me wrong
You'll never do it, come and sing my song
I'll never do it'cos you treat me wrong
You'll never do it, come and sing my song
I'll never do it'cos you treat me wrong
You'll never do it, come and sing my song


Don't you see that, I want to touch your body,
Can't you see that, I fly with you, I pray for you


Living in, another way,oooh
to live it up just another day
Living in, another way
(don't stop, don't stop, don't stop, put it down)
Living in , another way,oooh
to live it up every single day
Living in, another way
(don't stop, don't stop, don't stop, put it down)


When I look into your eyes,
I feel myself fly, around the world (in the sky)
Now you're in my dreams alive,
what I feel is paradise, inside my world
When I look into your eyes,
I feel my heart at flight, around my skies
When I stay with you alive,
what I feel is paradise inside my life.


Don't you see that, I want to touch your body,
Can't you see that, I fly with you, I pray for you


Views: 126

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz77363 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Život jiným způsobem, oooh
Přežívat jen do dalšího dne
Život jiným způsobem
(nepřestávej, nepřestávej, nepřestávej, zastav)
Život jiným způsobem, oooh
Přežívat jen do dalšího dne
Život jiným způsobem
(nepřestávej, nepřestávej, nepřestávej, zastav)


Nikdy to neudělám, protože jsi na mě zlá,
Nikdy to neuděláš, pojď zpívat mou píseň.
Nikdy to neudělám, protože jsi na mě zlá,
Nikdy to neuděláš, pojď zpívat mou píseň.


Nikdy to neudělám, protože jsi na mě zlá,
Nikdy to neuděláš, pojď zpívat mou píseň.
Nikdy to neudělám, protože jsi na mě zlá,
Nikdy to neuděláš, pojď zpívat mou píseň.
Nikdy to neudělám, protože jsi na mě zlá,
Nikdy to neuděláš, pojď zpívat mou píseň.
Nikdy to neudělám, protože jsi na mě zlá,
Nikdy to neuděláš, pojď zpívat mou píseň.
Nikdy to neudělám, protože jsi na mě zlá,
Nikdy to neuděláš, pojď zpívat mou píseň.
Nikdy to neudělám, protože jsi na mě zlá,
Nikdy to neuděláš, pojď zpívat mou píseň.
Nikdy to neudělám, protože jsi na mě zlá,
Nikdy to neuděláš, pojď zpívat mou píseň.
Nikdy to neudělám, protože jsi na mě zlá,
Nikdy to neuděláš, pojď zpívat mou píseň.


Nevidíš, že se chci dotknout tvého těla?
Nevidíš, že létám s tebou, modlím se za tebe?


Život jiným způsobem, oooh
Přežívat jen do dalšího dne
Život jiným způsobem
(nepřestávej, nepřestávej, nepřestávej, zastav)
Život jiným způsobem, oooh
Přežívat jen do dalšího dne
Život jiným způsobem
(nepřestávej, nepřestávej, nepřestávej, zastav)


Když se dívám do tvých očí,
Cítím, jak létám kolem světa (po obloze)
Teď jsi v mých snech, živá,
Co cítím, je ráj v mém světě.
Když se dívám do tvých očí,
Cítím, jak mé srdce létá po obloze.
Když jsem s tebou, naživu,
cítím uvnitř ráj.


Nevidíš, že se chci dotknout tvého těla?
Nevidíš, že létám s tebou, modlím se za tebe?


Views: 126

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz70661(Currently displayed)
Add text here