Gigi D'agostino - The Riddle
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 131
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I got two strong arms
blessings of Babylon
time to carry on and try
for sins and false alarms
so to America the brave
wise men save


Near a tree by a river
there's a hole in the ground
where an old man of Aran
goes around and around
and his mind is a beacon
in the veil of the night
for a strange kind of fashion
there's a wrong and a right
but he'll never, never fight over you


I got time to kill
sly looks in corridors
without a plan of yours
a blackbird sings on bluebird hill
thanks to the calling of the wild
wise mens child


I got plans for us
nights in the scullery
and days instead of me
I only know what to discuss
of for anything but light
wise men fighting over you


It's not me you see
pieces of valentine
with just a song of mine
to keep from burning history
seasons of gasoline and gold
wise men fold


Near a tree by a river
there's a hole in the ground
where an old man of Aran
goes around and around
and his mind is a beacon
in the veil of the night
for a strange kind of fashion
there's a wrong and a right
but he'll never, never fight over you


I got time to kill
sly looks in corridors
without a plan of yours
a blackbird sings on bluebird hill
thanks to the calling of the wild
wise mens child


Views: 127

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz50406 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Mám dvě silné paže
požehnání Babylonu
čas pokračovat a snažit se
za hříchy a plané poplachy
tak do Ameriky odvážné
moudří šetří


Nedaleko stromu u řeky
tam je díra v zemi
kde starý muž z Aranu
chodí kolem dokola
a jeho mysl je majákem
v roušce noci
pro zvláštní druh módy
je tam zlo a dobro
ale nikdy, nikdy o tebe nebude bojovat


Musím zabíjet čas
šibalské pohledy na chodbách
bez tvého plánu
kos zpívá na salašničím kopci
díky volání přírody
dítě moudrých


Mám plány pro nás
noci v zadní kuchyni
a dny místo mě
vím jen co prodiskutovat
pro všechno jen ne světlo
moudří bojující o tebe


Nejsem to já, co vidíš
kousky valentýnky
jen s písní mou
k uchování z hořící historie
období benzínu a zlata
moudří se skládají


Nedaleko stromu u řeky
tam je díra v zemi
kde starý muž z Aranu
chodí kolem dokola
a jeho mysl je majákem
v roušce noci
pro zvláštní druh módy
je tam zlo a dobro
ale nikdy, nikdy o tebe nebude bojovat


Musím zabíjet čas
šibalské pohledy na chodbách
bez tvého plánu
kos zpívá na salašničím kopci
díky volání přírody
dítě moudrých


Views: 134

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz80059(Currently displayed)
Add text here