Godsmack - Bleeding Me
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186264
Page views in the last 7 days: 4
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Way, way down inside there's a hollow soul
An emptiness shatters tomorrow
And I find it hard to breathe for me in your company
Seems I've been taken for granted


And you're breaking and bleeding me down to nothing
It's tearing me down
You're breaking me and bleeding me down to nothing
Yeah!


Maybe, this time baby it's meant to be
No more suffocating you or me, oh yeah
And I payed the price but you sentencing me to life
And I feel I bought in my time


And you're breaking and bleeding me down to nothing
It's tearing me down
You're breaking me and bleeding me down to nothing
Again


You're breaking me
And bleeding me
Again
You're bleeding me, you're bleeding me


And you're breaking and bleeding me down to nothing
You're tearing me down
You're breaking me and bleeding me down to nothing
You're tearing me, tearing me down again
Tearing me down again
You're breaking me and bleeding me
Bleeding me again


Views: 399

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz85693 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Cesta, cesta dolů je tu díra v duši
Prázdnota, stíny, zítřek
A zdá se mi těžké ve tvé společnosti dýchat
Vypadá to, že jsi mě brala jako samozřejmost


Ničíš mě a necháš mě
vykrvácet
Trhá mě to
Ničíš mě necháváš
vykrvácet!
Jó!


Možná tentokrát je to tak
Už se nebudeme dusit
A já zaplatím
Ale ty mě odsuzuješ k životu
A cítím, že jsem se do toho vložil včas


Ničíš mě a necháš mě
vykrvácet
Trhá mě to
Ničíš mě
A necháváš zase
vykrvácet


Ničíš mě
A necháváš zase vykrvácet
Necháváš mě vykrvácet
Necháváš mě vykrvácet


Ničíš mě a necháš mě
vykrvácet
Trhá mě to
Ničíš mě a necháváš vykrvácet
Ničíš mě, už zase mě ničíš
A necháš mě vykrvácet
Trhá mě to zas
Ničíš měa necháváš vykrvácet
Zase mě vykrvácet


Views: 401

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz93245(Currently displayed)
Add text here