Gojira - Backbone
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186499
Page views in the last 7 days: 6
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Indestructible
On this rock I lie
But I'm alive for good
And I just free myself now
From all what was wrong
Break the unbreakable


All the stars
Fearlessly bright
They call me out there
Order me to face the wind
My structure's alive,
My body's on the way
Don't bow down
Before the walls
Of fear and madness
They try to counter me
And strike me down
To the ground again


Inexhaustible
The strength of fire
Is running through me
Spine like beam of light
What mortal could ever
Break this force
Unconstrained
I see at last
My backbone straighten
Thy serpent made of bones
Finally rise up
From the ground awaken


Beat your feet
On the ground now, go!


Views: 516

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz94906 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Nezničitelný
Ležím na této skále
Ale jsem naživu
A právě jsem se oprostil
Ode všeho špatného
Rozbil nerozbitné


Všechny hvězdy
Bezostyšně září
Volají mě k sobě
Káží mi čelit větru
Má konstrukce je naživu
Mé tělo se blíží
Neskláněj se
Před stěnami
strachu a šílenství
Snaží se mě bránit
A srazit
Zpátky na zem


Nevyčerpatelný
Síla ohně
Mnou prochází
Páteř je jak kužel světla
Co smrtelný kdy může
Zlomit tuto sílu
Neomezený
Nakonec vidím
Má páteř se narovnává
Onen had z kostí
Konečně vstává
Procitá ze země.


Přemož své nohy
Teď na zem, běž!


Views: 532

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz43986(Currently displayed)
Add text here