Gojira - Born In Winter
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186253
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Before all things reborn again
You learn the painfull breath of time
Cold mourning streches out your arms
To the mighty warmth of the golden sun
Seem all have gone insane for gold
All was created out of the night
We're all born from the burst of a star
The day you'll come to life you'll realize
Expanding force to life where you belong
And in the winter cold, with opened eyes
You'll find the strength to fight and stand upright
One day you'll walk the world and keep in mind
The heart you've been given in winter time
And through the bitter cold, with opened eyes
You'll find the strength to fight and stand upright


Views: 253

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz1797 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Předtím, než se všechny věci znovu zrodí
naučíš se bolestivému dechu času.
Chladné truchlivé natahování tvých rukou
K ohromujícímu žáru zlatého slunce.
Zdá se, že se všichni zbláznili kvůli zlatu.
Všechno bylo stvořeno z noci.
Všichni jsme zrozeni z výbuchu hvězdy.
V den, co ožiješ, si uvědomíš
rostoucí sílu do života, do kterého patříš.
A v chladné zimě, s otevřenýma očima,
objevíš sílu bojovat a stát zpříma.
Jednoho dne prochodíš svět a v mysli si uchováš
srdce, které ti bylo dáno v zimě.
A skrz vlezlou zimu, s otevřenýma očima,
objevíš sílu bojovat a stát zpříma.


Views: 250

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz27375(Currently displayed)
Add text here