Gojira - Embrace The World
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186353
Page views in the last 7 days: 8
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I sit on a rock
Cannot be touched by struggle & confusion
I reclaim my space inside my structure
Look at this point
All is about nothing, everything comes near
The remotest parts of the world


By silence
We can dissolve disruptive vibrations
I have to try
Gaïa's alive for good
Under my feet the forest
Over me the largest
It's roundness I feel
Lifelong misery
How do we get to Avalon?
There is a bridge beyond
Indestructible the earth is a temple


I cannot see what is wrong and
All gods are one


I close my eyes
I'm all around, I feel so present
Embracing it's vastness I hold
Facing the world
I become a part of it
I'm not alone anymore


I embrace the world


Views: 361

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz16612 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Sedím na skále
nedosažitelný pachtěním a zmatkem
Žádám navrácení svého místa ve struktuře
Podívej na tuto podstatu
Vše je o ničem, všechno přichází blíž
z nejzapadlejších končin země


Tichem
Můžeme zrušit narušující chvění
Musím to zkusit
Gaia ožívá pro dobro
pod nohama mám les
nade mnou ten největší
Cítím to jako kulaté
životní utrpení
Jak se dostaneme do Avalonu
Na druhé straně je most
nezničitelný země je chrámem


Nevidím co je špatné a
všichni bohové jsou jedno


Zavírám oči
Jsem vůkol, cítím se tak přítomný
Objímajíc držím tu rozlehlost
Čelím světu
Stávám se toho součástí
Nejsem už více sám


Objímám svět


Views: 361

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz72768(Currently displayed)
Add text here