Gojira - Explosia
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186277
Page views in the last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Jealousy will crush you to the bones
Unless you open up and let it go
I've only seen too much of it
I'm bursting open while you set the tone
You ignored this fury too long, I explode
Bring back to life this anger, let it grow
Put aside mind traps and false beliefs
These heavy weights created pull you down
The mask you wear is falling
Try on and watch it fall
Hands down you feel the moment
Releasing out a lifetime
All prayers to these gods
While the tide is growing high
Will you make us stronger
When you strike us down?


Views: 298

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz79248 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Žárlivost tě rozdrtí na padrť
Pokud se však neotevřeš a ne necháš to plavat
Viděl jsi toho až příliš
Pukám zatímco udáš tón
Nevšímal sis této zuřivosti příliš dlouho, vybuchuji
Přináším nazpět ten hněv, nechávám jej růst
Odkládám pasti pro mysl a falešné doměnky
Tyto vytvožené těžké závaží tě stahují dolů
Odpadá maska, kterou jsi nosil
Zkus a podívej se, jak padá
Povol ruce, cítíš tu chvíli
Uvolňuješ celý život
Všechny modlidby pro bohy
Zatímco se příliv zvedá
Učiníš nás silnějším
Když nás srazíš?


Views: 310

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz66304(Currently displayed)
Add text here