Gojira - Stranded
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186427
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


A growing sickness in the heart
Defective, lack of control
The cure is somewhere in the silence
But I’m crushed by the noise inside


Don’t lock the door on me
You’d kill me, face down, dead
Another part of me falls for you


Another day in the dark
Stranded in the night, stranded in the cold


Don’t lock the door on me
You’d kill me, face down, dead
Another point of view gone to waste
Please hear me out!
You kill me, face down, dead
Another day in the dark


Don’t lock the door on me
You’d kill me, face down, dead
Another point of view gone to waste
Please hear me out!
You kill me, face down, dead
Another day in the dark


Leave the moment alone
Leave the moment alone
Leave the moment alone
Leave the moment alone


Views: 440

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz74992 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Rostoucí nemoc v srdci
Vadný, s nedostatekem kontroly
Lék je někde v tichu
Ale já jsem rozdrcen hlukem uvnitř


Nezavírejte přede mnou dveře
Zabíjíš mě, tvář k zemi, mrtev
Další část mě padá pro tebe


Další den ve temnotě
Uvízl jsem v noci, uvízl jsem v chladu


Nezavírejte přede mnou dveře
Zabíjíš mě, tvář k zemi, mrtev
Další názor byl zmařen
Prosím, vyslyšte mě!
Zabíjíš mě, tváří k zemi, mrtev
Další den ve temnotě


Nezamykejte dveře na mě
Zabíjíš mě, tvář k zemi, mrtev
Další názor byl zmařen
Prosím, vyslyšte mne!
Zabíjíš mě, tváří k zemi, mrtev
Další den ve temnotě


Nechte moment sám
nechte moment sám
nechte moment sám
Nechte ten moment sám


Views: 440

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz7401(Currently displayed)
Add text here