Gorillaz - 19 2000
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186226
Page views in the last 7 days: 8
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


It´s the music that we choose
It´s the music that we choose
It´s the music that we choose
It´s the music that we choose


Oh yeah!


It´s the music that we choose
It´s the music that we choose
It´s the music that we choose
It´s the music that we choose


The world is spinning too fast
I'm buying lead Nike shoes
To keep myself tethered
To the days I try to lose (oh yeah!)


My mama said to slow down
You must make your own shoes
Stop dancing to the music
Of Gorillaz in a happy mood


Oh yeah! (keep a mild groove on)


They do the bump (it´s the music that we choose)
They do the bump (it´s the music that we choose)
They do the bump (it´s the music that we choose)
They do the bump (it´s the music that we choose)


Oh yeah! (keep a mild groove on)


They do the bump (it´s the music that we choose)
They do the bump (it´s the music that we choose)
They do the bump (it´s the music that we choose)
They do the bump (it´s the music that we choose)


There you go!


Get the cool! (na na na na na na naa)
Get the cool shoeshine! (na na na na na naa)
Get the cool! (na na na na na na naa)
Get the cool shoeshine! (na na na na na naa)


Get the cool! (na na na na na na naa)
Get the cool shoeshine! (na na na na na naa)
Get the cool! (na na na na na na naa)
Get the cool shoeshine! (na na na na na naa)


There's a monkey in the jungle
Watching a vapor trail
Caught up in the conflict
Between his brain and his tail (yeah-yeah!)


And if time´s elimination
Then we´ve got nothing to lose
Please repeat the message
It´s the music that we choose


Oh yeah!


They do the bump (it´s the music that we choose)
They do the bump (it´s the music that we choose)
They do the bump (it´s the music that we choose)
They do the bump (it´s the music that we choose)


Oh yeah! (keep a mild groove on)


They do the bump (it´s the music that we choose)
They do the bump (it´s the music that we choose)
They do the bump (it´s the music that we choose)
- (it´s the music that we choose)


Get the cool! (na na na na na naa)
Get the cool shoeshine! (na na na na na na naa)
Get the cool! (na na na na na naa)
Get the cool shoeshine! (na na na na na na naa)


Get the cool! (na na na na na naa)
Get the cool shoeshine! (na na na na na na naa)
Get the cool! (na na na na na naa)
Get the cool shoeshine! (na na na na na na naa)


They do the bump
They do the bump
They do the bump
They do the bump


Oh yeah!


They do the bump
They do the bump (it´s the music that we choose)
They do the bump (keep on move on!)
They do the bump


Get the cool! (na na na na na naa)
Get the cool shoeshine! (na na na na na na naa)
Get the cool! (na na na na na naa)
Get the cool shoeshine! (na na na na na na naa)


Get the cool! (na na na na na naa)
Get the cool shoeshine! (na na na na na na naa)
Get the cool! (na na na na na naa)
Get the cool shoeshine! (na na na na na na naa)
Views: 248

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz39195 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


To je hudba, kterou si vybereme
To je hudba, kterou si vybereme
To je hudba, kterou si vybereme
To je hudba, kterou si vybereme


Ó ano!


To je hudba, kterou si vybereme
To je hudba, kterou si vybereme
To je hudba, kterou si vybereme
To je hudba, kterou si vybereme


Svět se točí příliš rychle
Kupuji si špičkové boty Nike
Abych se držel sám svázaný
Se dny, které zkouším ztratit (ach jo!)


Má máma říkala zpomal
Musíš si pořídit vlastní boty
Přestaň tančit na hudbu
Gorillaz v šťastném módu


Ó ano! (mírně tanči stylem groove)


Dělají žuch (to je hudba, kterou si vybereme)
Dělají žuch (to je hudba, kterou si vybereme)
Dělají žuch (to je hudba, kterou si vybereme)
Dělají žuch (to je hudba, kterou si vybereme)


Jo jo! (mírně tanči stylem groove)


Dělají žuch (to je hudba, kterou si vybereme)
Dělají žuch (to je hudba, kterou si vybereme)
Dělají žuch (to je hudba, kterou si vybereme)
Dělají žuch (to je hudba, kterou si vybereme)


Tady to máš!


Dej se do pohody! (na na na na na na ná)
Získej pohodový třpyt bot! (na na na na na ná)
Dej se do pohody! (na na na na na na ná)
Získej pohodový třpyt bot! (na na na na na ná)


Dej se do pohody! (na na na na na na ná)
Získej pohodový třpyt bot! (na na na na na ná)
Dej se do pohody! (na na na na na na ná)
Získej pohodový třpyt bot! (na na na na na ná)


V džungli je opice
Sledující stopu páry
Chycena do konfliktu
Mezi svým mozkem a svým ocasem (jóo-jo!)


A pokud je čas eliminován
Pak nemáme co ztratit
Prosím opakuj tu zprávu
Že to je hudba, kterou si vybereme


Ó ano!


Dělají žuch (to je hudba, kterou si vybereme)
Dělají žuch (to je hudba, kterou si vybereme)
Dělají žuch (to je hudba, kterou si vybereme)
Dělají žuch (to je hudba, kterou si vybereme)


Jo jo! (mírně tanči stylem groove)


Dělají žuch (to je hudba, kterou si vybereme)
Dělají žuch (to je hudba, kterou si vybereme)
Dělají žuch (to je hudba, kterou si vybereme)
 - (to je hudba, kterou si vybereme)


Dej se do pohody! (na na na na na na ná)
Získej pohodový třpyt bot! (na na na na na ná)
Dej se do pohody! (na na na na na na ná)
Získej pohodový třpyt bot! (na na na na na ná)


Dej se do pohody! (na na na na na na ná)
Získej pohodový třpyt bot! (na na na na na ná)
Dej se do pohody! (na na na na na na ná)
Získej pohodový třpyt bot! (na na na na na ná)


Dělají žuch
Dělají žuch
Dělají žuch
Dělají žuch


Ó ano!


Dělají žuch
Dělají žuch (to je hudba, kterou si vybereme)
Dělají náraz (pokračujte dál!)
Dělají to náraz


Dej se do pohody! (na na na na na na ná)
Získej pohodový třpyt bot! (na na na na na ná)
Dej se do pohody! (na na na na na na ná)
Získej pohodový třpyt bot! (na na na na na ná)


Dej se do pohody! (na na na na na na ná)
Získej pohodový třpyt bot! (na na na na na ná)
Dej se do pohody! (na na na na na na ná)
Získej pohodový třpyt bot! (na na na na na ná)


...


Views: 265

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz26020(Currently displayed)
Add text here