Gorillaz - Dirty Harry (Feat. Bootie Brown And San Fernando Valley Youth Chorus)
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186252
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I need a gun to keep myself from harm
The poor people are burning in the sun
But they ain't got a chance
They ain't got a chance
I need a gun
Cos all I do is dance
Cos all I do is dance


I need a gun to keep myself from harm
The poor people are burning in the sun
No, they ain't got a chance
They ain't got a chance
I need a gun
Cos all I do is dance
Cos all I do is dance


In my backpack
I got my act right
In case you act quite difficult
And yo is so weakin'
With anger and discontent
Some are seeking and searching like me, moi


I'm a peace-loving decoy
Ready for retaliation
I change the whole occasion to a pine box six-under
Impulsive don't ask wild wonder
Orders given to me is:
strike and I'm thunder with lightning fast reflexes on constant alert
from the constant hurt that seems limitless with no dropping pressure


Seems like everybody's out to test ya
'til they see your brake
They can't conceal the hate
That consumes you
I'm the reason why you flipped your soosa


Chill with your old lady at the tilt
I got a 90 days digit
And I'm filled with guilt
From things that I've seen
Your water's from a bottle
mine's from a canteen


At night I hear the shots
Ring so I'm a light sleeper
The cost of life,
it seems to get cheaper
out in the desert
with my street sweeper
The war is over
So said the speaker with the flight suit on
Maybe to him I'm just a pawn
So he can advance
Remember when I used to dance
Man, all I want to do is dance


(Dance!)
(Dance!)
(Dance!)


I need a gun to keep myself from harm


Views: 247

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz10535 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Potřebuju zbraň, abych se nezranil
Chudí lidé hoří ve slunci
Ale nemaj šanci
Nemaj šanci
Potřebuju zbraň
Protože jediné, co dělám, je tanec
Protože jediné, co dělám, je tanec


Potřebuju zbraň, abych se nezranil
Chudí lidé hoří ve slunci
Ne, nemaj šanci
Nemaj šanci
Potřebuju zbraň
Protože jediné, co dělám, je tanec
Protože jediné, co dělám, je tanec


V batohu
mám své dobré chování
V případě, že by jsi byl náročný
A ty tak slábneš
Se zlostí a nespokojeností
Někteří pátrají a hledají jako já, moi


Jsem mírumilovná návnada
Připravená na odplatu
Měním celou příležitost na krabičku smutku
šest pod
Impulsivní, neptej se, divokej údive
Nařízení, který mi jsou dány:
útok a já jsem zasažen bleskem rychlými reflexy za stálé pozornosti
ze stálé bolesti, která se zdá nekonečná, s žádným poklesajícím nátlakem


Zdá se jakoby byli všichni venku otestovat tě
dokud neuvidí tvůj zlom
Nedokážou zakrýt tu nenávist,
která tě požírá
Já jsem ten důvod, proč jsi přepnul svůj soosa


Dej si pohodičku se svojí starou při naklonění
Mám 90 dní číslic
Jsem plnej provinění
Z věcí, který jsem viděl
Tvoje voda je z flašky,
moje z polní láhve


V noci slýchávám ty rány
Zvoní takže mám lehký spánek
Cena života
Vypadá, že se zlevnila
tam v poušti
s mým metařem z ulice
Válka skončila
Tak pravil mluvčí s leteckým oblekem na sobě
Možná jsem pro něj jen pěšák
Tak může postupovat
Pamatuješ, když jsem tancovával
Kámo, jediný, co chci dělat, je tancovat


(Tancovat!)
(Tancovat!)
(Tancovat!)


Potřebuji zbraň, abych se nezranil


Views: 247

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz40292(Currently displayed)
Add text here