Gorillaz - On Melancholy Hill
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 187270
Page views in the last 7 days: 7
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Up on melancholy hill
There’s a plastic tree
Are you here with me
Just looking out on the day
Of another dream

Well you can’t get what you want
But you can get me
So let’s set up and see
‘Cause you are my medicine
When you’re close to me
When you’re close to me

So call in the submarine
’round the world will go
Does anybody know
If we’re looking out on the day
Of another dream

If you can’t get what you want
Then you come with me

Up on melancholy hill
A manatee?
Just looking out on the day
When you’re close to me
When you’re close to me

When you’re close to me


Views: 1345

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz95579 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Na hoře melancholie
Je plastový strom
Jsi tu se mnou
Prostě dáváme pozor na den
Jiného snu

No, nemůžeš dostat to, co chceš
Ale můžeš dostat mě
Pojďme se posadit a dívat se
Protože jsi můj lék
Když jsi mi blízko
Když jsi mi blízko

Tak zavolej ponorku
Poplaveme kolem světa
Neví někdo,
Jestli dáváme pozor na den
Jiného snu

Když nemůžeš mít to, co chceš
Pojď se mnou

Na hoře melancholie
Kapustňák?
Dávám pozor na den
Kdy jsi mi blízko
Kdy jsi mi blízko

Kdy jsi mi blízko


Views: 1342

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz20255(Currently displayed)
Add text here