Grace - You Don't Own Me (Feat. G Eazy)
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186336
Page views in the last 7 days: 4
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


You don't own me
You don't own me

Woah, let's go
But I'm Gerald and I can always have just what I want
She's that baddest I would love to flaunt
Take her shopping, you know Yves Saint Laurent
But nope, she ain't with it though
All because she got her own dough
Boss bossed if you don't know
She could never ever be a broke ho

You don't own me
I'm not just one of your many toys
You don't own me
Don't say I can't go with other boys

Don't tell me what to do
And don't tell me what to say
Please, when I go out with you
Don't put me on display

You don't own me
Don't try to change me in any way
You don't own me
Don't tie me down cause I'd never stay

Don't tell me what to do
And don't tell me what to say
Please, when I go out with you
Don't put me on display

Really though, honestly
I get bored of basic bitches
She's the baddest, straight up vicious,
texting her asking her
If shes alone and if she'd sent some pictures,
she said no (what)
Well goddamn, she said come over
and see it for yourself
Never asking for your help, independent woman
She ain't for the shelf
No, she's the one
Smoke with her till the weed is gone
Stayin' up until we see the sun
Baddest ever, I swear she do it better than I've ever seen it done
Never borrow, she ain't ever loan
That's when she told me she ain't never ever ever ever gonna be owned

I don't tell you what to say
I don't tell you what to do
So just let me be myself
That's all I ask of you
I'm young and I love to be young
I'm free and I love to be free
To live my life the way I want
To say and do whatever I please

You don't own me


Views: 427

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz6805 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Ty mě nevlastníš
Ty mě nevlastníš

Woah, pojďme
Ale já jsem Gerald a vždycky můžu mít přesně to, co chci
Ona je ta největší potvora, se kterou bych se rád chlubil
Vzal jí na nákupy, chápeš - Yves Saint Laurent
Ale ne, ona to nechce
Protože dostala vlastní prachy
Šéf šéfoval, jestli to nechápete
Ona by už nikdy nemohla být na mizině

Ty mě nevlastníš
Nejsem jenom jedna z tvých mnoha hraček
Ty mě nevlastníš
Neříkej mi, že nemůžu jí s jinými kluky

Neříkej mi, co mám dělat
A neříkej mi, co mám říkat
Prosím, když jdu s tebou ven
Tak mě nevystavuj

Ty mě nevlastníš
Nesnaž se mě jakkoliv měnit
Ty mě nevlastníš
Neomezuj mě, protože bych nikdy nezůstala

Neříkej mi, co mám dělat
A neříkej mi, co mám říkat
Prosím, když jdu s tebou ven
Tak mě nevystavuj

I když, upřímně
Nudily mě obyčejné děvky
Ona je ta největší potvora, přímo až zlá
Píšu jí a ptám se jí
Jestli je sama a jestli by mi neposlala nějaký fotky
Ona řekla ne (cože)
No zatraceně, ona řekla, ať přijdu
A podívám se sám
Nikdy tě nežádá o pomoc, nezávislá žena
Ona není tuctová holka
Ne, ona je ta pravá
Hulit s ní, dokud nedojde tráva
Být s ní vzhůru, dokud neuvidíme slunce
Největší potvora všech dob, přísahám, že to dělá líp, než jsem kdy viděl
Nikdy si nepůjčuje, nepůjčuje ani sebe
To je když mi řekla, že nikdy nikdy nikdy nebude vlastněna

Neříkám ti, co máš říkat
Neříkám ti, co máš dělat
Tak mě prostě nech být sama sebou
To je to, o co tě žádám
Jsem mladá a miluju být mladá
Jsem volná a miluju být volná
Žít svůj život tak, jak chci
Říct a dělat cokoliv se mi zachce

Ty mě nevlastníš


Views: 445

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz88409(Currently displayed)
Add text here

Artist's most popular songs