Halestorm - Time Man
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186163
Page views in the last 7 days: 10
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Disguised as a bellhop in an elevator at the Holiday Inn
He loves to give the door a stop and graciously invite you in
Glances at his pocketwatch and he'll take any gal down town
Looks at you with a wink of an eye and he asks, going down


Don't mess with the time man don't mess with his plan
Cause he keeps a tight rein on both time and space
Don't mess with the time man cause if you mess with his plan
You'll wake and find yourself another place


Shielding my eyes so I can't see
Time man don't you mess with me
Reminding me about my past mistakes
And I'm forgiven so get out of my face


The elevator increases its speed
Dust rains through your mind
Time man points to pictures on the walls of all the places in your past time
Feeling so guilty of your past of things you said and done
You see the time man smile and say
You have no where to run


Don't mess with the time man don't you mess with his plan
Cause he keeps a tight rein on both time and space
Don't mess with the time man cause if you mess with his plan
You'll wake and find yourself another place


Shielding my eyes so I can't see
Time man don't you mess with me
Reminding me about my past mistakes
And I'm forgiven so get out of my face


Shielding my eyes so I can't see
Time man don't you mess with me
Reminding me about my past mistakes
But I'm forgiven so get out of my face
But I'm forgiven so get out of my face
(one more time)
I'm forgiven so get out of my face


Views: 192

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz13314 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Převlečený za poslíčka ve výtahu v prázdninovém hostinci
Rád zastavuje dveře a vlídně tě zve dovnitř
Dívá se na své kapesní hodinky a vezme tě kamkoliv do města
Dívá se na tebe mrknutím oka a ptá se, jdoucí k zemi


Nehraj si s časem, chlape, nehraj si s jeho plánem
Protože se pevně drží na uzdě z hlediska času a prostoru
Nehraj si s časem, chlape, protože pokud si hraješ s jeho plánem
Probudíš se a zjistíš, že jsi jinde


Zakrývám si oči, takže nevidím
Přesný člověk si se mnou nehraje
Připomíná mi minulé chyby
A já odpouštím, tak vypadni z mé tváře


Výtah zvyšuje svou rychlost
Prach prší do tvé mysli
Přesný člověk ukazuje na obrázek na zdech na všech místech tvé minulosti
Cítím se tak zahanbeně tvými minulými věcmi, co jsi řekl a udělal
Vidíš, jak se přesný člověk směje a říká
Nemáš kam utéct


Nehraj si s časem, chlape, nehraj si s jeho plánem
Protože se pevně drží na uzdě z hlediska času a prostoru
Nehraj si s časem, chlape, protože pokud si hraješ s jeho plánem
Probudíš se a zjistíš, že jsi jinde


Zakrývám si oči, takže nevidím
Přesný člověk si se mnou nehraje
Připomíná mi minulé chyby
A já odpouštím, tak vypadni z mé tváře


Zakrývám si oči, takže nevidím
Přesný člověk si se mnou nehraje
Připomíná mi minulé chyby
A já odpouštím, tak vypadni z mé tváře
A já odpouštím, tak vypadni z mé tváře
(ještě jednou)
já odpouštím, tak vypadni z mé tváře


Views: 194

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz88767(Currently displayed)
Add text here