Hey Violet - Break My Heart
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186175
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I could not forget
All the wonderful things you've done
And I have no regrets
Done everything except for one
(Break my heart)
It's like a test, it's like a game
(Break my heart)
To see how much I can take
(Break my heart)
I'm curious to live and learn
(Break my heart)
So light me up and let me burn


Tell me you've never loved me
Tell me that it wasn't real
Just say you've found somebody else
I wanna know the way it feels
(Break my heart)
Tell me you've never loved me
Tell me it was just a lie
I wanna feel the pain
I wanna see the light


Break my heart
Break my heart
Break my heart
Break my heart


Pictures disappear
And every memory will fade
So cut me, baby, deep enough
So that the scar will stay
(Break my heart)
It's like a drug, I can't say no
(Break my heart)
On paradise I overdose
(Break my heart)
I'm curious to live and learn
(Break my heart)
So light me up and let me burn


Tell me you've never loved me
Tell me that it wasn't real
Just say you've found somebody else
I wanna know the way it feels
(Break my heart)
Tell me you've never loved me
Tell me it was just a lie
I wanna feel the pain
I wanna see the light


Break my heart
Break my heart
Break my heart
Break my heart


This can only end one way (yeah, yeah)
Just do it now, I don't wanna wait (it's okay)
This can only end one way (yeah, yeah)
Just do it now, I don't wanna wait (don't be afraid)
Break my heart


Tell me you've never loved me
Tell me it was just a lie
I wanna feel the pain
I wanna see the light


Break my heart
Break my heart
Break my heart
Break my heart


This can only end one way (yeah, yeah)
Just do it now, I don't wanna wait (it's okay)
This can only end one way (yeah, yeah)
Just do it now, I don't wanna wait (don't be afraid)
Break my heart


Views: 159

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz12462 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Nemohla jsem zapomenout
Všechny ty úžasné věci ,které jsi udělal
A já nelituji
Všeho co jsem udělala až na jedno
(Zlomit mé srdce)
Je to jako test,je to jako hra
Vidět kolik si toho můžu vzít
(Zlomit mé srdce)
Jsem zvědavá žít a učit se
(Zlomit mé srdce)
Tak zapal mě a nech mě shořet


Řekni mi ,že jsi mě nikdy nemiloval
Řekni mi ,že to nebylo realné
Jen řekni ,že si našel někoho jiného
Chci vědět jaké to je
(Zlomit mé srdce)
Řekni mi ,že si mě nikdy nemiloval
Řekni mi ,že to byla jen lež
Chci cítit tu bolest
Chci vidět to světlo


Zlomit mé srdce
Zlomit mé srdce
Zlomit mé srdce
Zlomit mé srdce


Fotky zmizejí
A všechny vzpomínky se vypaří
Tak mě řízni ,zlato, dostatečně hluboko
Tak aby ta jizva zůstala
(Zlomit mé srce)
Je to jako droga,nemůžu říct ne
(Zlomit mé srdce)
V ráji jsem se předávkovala
(Zlomit mé srdce)
Jsem zvědavá žít a učit se
(Zlomit mé srdce)
Tak zapal mě a nech mě shořet


Řekni mi ,že jsi mě nikdy nemiloval
Řekni mi ,že to nebylo realné
Jen řekni ,že si našel někoho jiného
Chci vědět jaké to je
(Zlomit mé srdce)
Řekni mi ,že si mě nikdy nemiloval
Řekni mi ,že to byla jen lež
Chci cítit tu bolest
Chci vidět to světlo


Zlomit mé srdce
Zlomit mé srdce
Zlomit mé srdce
Zlomit mé srdce


Tohle je asi jediná cesta jak to ukončit (yeah,yeah)
Jen to udělej teď,nechci čekat (Je to v pořádku)
Tohle je asi jediná cesta jak to ukončit (yeah,yeah)
Jen to udělej teď,nechci čekat (Tak se neboj)
Zlomit mé srdce


Řekni mi ,že si mě nikdy nemiloval
Řekni mi ,že to byla jen lež
Chci cítit tu bolest
Chci vidět to světlo


Zlomit mé srdce
Zlomit mé srdce
Zlomit mé srdce
Zlomit mé srdce


Tohle je asi jediná cesta jak to ukončit (yeah,yeah)
Jen to udělej teď,nechci čekat (Je to v pořádku)
Tohle je asi jediná cesta jak to ukončit (yeah,yeah)
Jen to udělej teď,nechci čekat (Tak se neboj)
Zlomit mé srdce


Views: 158

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz61842(Currently displayed)
Add text here