Hollywood Undead - Circles
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 187029
Page views in the last 7 days: 7
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


(Deuce)
Take my hand lets go,
Somewhere we can rest our souls.
We'll sit where it's warm,
You say look we're here alone.

I was running in circles,
I hurt myself,
Just to find my purpose.

Everything was so worthless,
I didn't deserve this,
But to me you were perfect.

I'm scattered through this life.
If this is life I'll say goodbye.

She's gone like an angel,
With wings let me burn tonight.

I was running in circles
I hurt myself,
Just to find my purpose.

Everything was so worthless,
I didn't deserve this,
But to me you were perfect.

(Johnny 3)
I see me writin on this paper.
Prayin' for some savior.
Wishin' to take her and save her.

In a world so, so godless, so thoughtless,
I don't know how we wrought this,
All the love that you brought us.

It feels like I'm killin' myself.
Just wheelin' myself.
Just to pray for some help.

I'd give it all just to have, have your eternity.
Cause it's all that assures me.
It's worth all that hurts me.

I'd give you my heart,
And let you just hold it.
I'd give you my soul,
But I already sold it.

On the day, the day,
The day I walked away in December.
I will always remember.
I'll regret it forever.

I remember brown eyes,
So sad and blue skies.
Turned to darkness and night.
I'm so sick of the fight.

I won't breathe unless you breathe,
Won't bleed unless you bleed.
Won't be unless you be,
'Till I'm gone and I can sleep.

(Deuce)
I was running in circles
I hurt myself,
Just to find my purpose.

Everything was so worthless,
I didn't deserve this,
But to me you were perfect.

I was running in circles
I hurt myself,
Just to find my purpose.

Everything was so worthless,
I didn't deserve this,
But to me you were perfect.

I've gone away,
Seen better times in yesterday (I hurt myself).
It's hard to say,
That everything will be okay (I hurt myself).

I've gone away,
Seen better times in yesterday (I hurt myself).
It's hard to say,
That everything will be okay (I hurt myself)


Views: 1077

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz66944 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


(Deuce)
Vezmi mě za ruku a pojďme,
Někam, kde můžeme nechat odpočinout naše duše.
Sedneme si, kde je teplo
Říkáš, podívej, jsme tu sami.

Běhal jsem v kruzích,
Ubližoval si,
Jen abych našel svůj cíl.

Všechno bylo tak bezcenné,
Nezasloužil jsem si to,
Ale pro mě jsi byla dokonalá.

Jsem rozptýlen životem.
Pokud je tohle život, pak řeknu sbohem.

Odešla jako anděl,
S křídly, dovol mi dnes shořet.

Běhal jsem v kruzích,
Ubližoval si,
Jen abych našel svůj cíl.

Všechno bylo tak bezcenné,
nezasloužil jsem si to,
Ale pro mě jsi byla dokonalá.

(Johnny 3)
Vidím se psát na tenhle papír.
Modlit se za nějakýho zachránce,
Přát si, aby ji vzal a zachránil ji.

Ve světe tak, tak bezbožném a bezohledném,
Nevím, co bychom učinili,
Se vší láskou co jsi nám přinesla.

Cejtim se, jako bych zabíjel sám sebe,
Jen sám kroužím
Jen se modlim za nějakou pomoc.

Dal bych všechno, jen abych tě měl navěky
Protože to vše mě ujišťuje
že to stojí za to, co mě bolí.

Dal bych ti své srdce,
A nechal tě ho jen držet.
Dal bych ti svou duši,
Ale už jsem ji prodal.

V ten den, v ten den,
Ten den, kdy jsem odešel v prosinci,
Si budu vždycky pamatovat,
Budu ho navždy litovat.

Pamatuji si hnědé oči,
tak smutné a modré nebe
Které se změnilo v noc a temnotu,
Je mi z toho boje špatně.

Nebudu dýchat, pokud ty nebudeš dýchat
Nebudu krvácet, pokud ty nebudeš krvácet
Nebudu, pokud nebudeš ty
Než budu pryč a budu moct spát.

(Deuce)
Běhal jsem v kruzích,
Ubližoval si,
Jen abych našel svůj cíl.

Všechno bylo tak bezcenné,
nezasloužil jsem si to,
Ale pro mě jsi byla dokonalá.

Běhal jsem v kruzích,
Ubližoval si,
Jen abych našel svůj cíl.

Všechno bylo tak bezcenné,
nezasloužil jsem si to,
Ale pro mě jsi byla dokonalá.

Odešel jsem pryč
Shlédnout lepší časy včerejška (Ublížil jsem si)
Je těžké říci,
Že všechno bude v pořádku (Ublížil jsem si)

Odešel jsem pryč
Shlédnout lepší časy včerejška (Ublížil jsem si)
Je těžké říci,
Že všechno bude v pořádku (Ublížil jsem si)


Views: 1088

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz45739(Currently displayed)
Add text here

The most popular songs from this album